1949. évi 4-5. szám

Teljes szám Szerző             Cím
Bodrossy Erik hbs. ezredes Bírálat és önbírálat alkalmazása a hadtápszolgálatban
Koppány Béla g. alhadnagy Gondolatok a gazdászati tiszti kiképzésről 
Pintér Ferenc ezredes A gépkocsivezetéssel kapcsolatos tapasztalatok a bemutató harcgyakorlaton
Suba Géza hbs. őrnagy Néhány szó a ruhagazdálkodásról
Szalay János százados Csapatélelmezés
Dr. Bajmóczi István orvos alezredes A BCG tüdővédőoltásokról
Dr. Agoston Béla áo. alezredes Tudnivalók a lóvizsgáról 
Sári András százados Fegyveranyakönyvi lapok és lövegkönyvek vezetése 
Maár József hbs. őrnagy Káresetek felvételénél eljárás
Harcos Károly g. őrmester Hozzászólás Marosi g. alezredes bajtárs cikkéhez
Szerkesztőség Szerkesztői üzenetek

 

Az "Anyagi Értesítő" c. katonai folyóirat online számai

1949. évi 4-5. szám

Teljes szám Szerző             Cím Bodrossy Erik hbs. ezredes Bírálat és önbírálat alkalmazása a hadtápszolgálatban Koppány Béla g. alhadnagy Gondolatok a gazdászati tiszti...

1949. évi 3. szám

Teljes szám Szerző     Cím Gacsal János hadnagy Anyagi gondok ... Sári András százados Az anyagnyilvántartás és gazdálkodás hibáiról Lengyel Béla hbs. őrnagy Gazdasági hivatalok kapcsolata az...

1949. évi 2. szám

Teljes szám Szerző         Cím Dr. Vidrányi István alezredes Az Ötéves Terv és a honvédség Görgényi György őrnagy Anyagi szaktanfolyamok hallgatóinak eskütétele Bodrossy Erik hbs....

1949. évi 1. szám

Teljes szám Szerző Cím Szerkesztőség Felad ataink Sass László alhadnagy Lőszer kezelés, tárolás, karbantartás Szalay János százados Az ügyeleti közegek kötelmei a közétkezés ellenőrzése terén  Oross Jenő hbs....