1949. évi 3. szám

Teljes szám Szerző     Cím
Gacsal János hadnagy Anyagi gondok ...
Sári András százados Az anyagnyilvántartás és gazdálkodás hibáiról
Lengyel Béla hbs. őrnagy Gazdasági hivatalok kapcsolata az OTI-val
Virágh Lajos psz. g. főtörzsőrmester Raktári elosztó
Béry István őrnagy Legfontosabb táplálékunk
Dóra László g. alhadnagy Konyhatisztaság 
Dr. Sükösd Mihály orvos ezredes Egészségügyi megelőző szolgálat
Dr. Wollák András o. alezredes Takarékosság az egészségügyi  anyagszolgáltatásban
Szilvay Géza mérnök őrnagy Rejtett tartalék 
Dr. Zobori Emil áo. alezredes A lóval való bánásmód menetek alatt és beszállásoláskor
Bodrossy Erik hbs. ezredes Élelmezési rovat vezetőjének közlései:
Szerkesztőség Szerkesztői üzenetek

 

Az "Anyagi Értesítő" c. katonai folyóirat online számai

1949. évi 4-5. szám

Teljes szám Szerző             Cím Bodrossy Erik hbs. ezredes Bírálat és önbírálat alkalmazása a hadtápszolgálatban Koppány Béla g. alhadnagy Gondolatok a gazdászati tiszti...

1949. évi 3. szám

Teljes szám Szerző     Cím Gacsal János hadnagy Anyagi gondok ... Sári András százados Az anyagnyilvántartás és gazdálkodás hibáiról Lengyel Béla hbs. őrnagy Gazdasági hivatalok kapcsolata az...

1949. évi 2. szám

Teljes szám Szerző         Cím Dr. Vidrányi István alezredes Az Ötéves Terv és a honvédség Görgényi György őrnagy Anyagi szaktanfolyamok hallgatóinak eskütétele Bodrossy Erik hbs....

1949. évi 1. szám

Teljes szám Szerző Cím Szerkesztőség Felad ataink Sass László alhadnagy Lőszer kezelés, tárolás, karbantartás Szalay János százados Az ügyeleti közegek kötelmei a közétkezés ellenőrzése terén  Oross Jenő hbs....