1949. évi 2. szám

Teljes szám Szerző         Cím
Dr. Vidrányi István alezredes Az Ötéves Terv és a honvédség
Görgényi György őrnagy Anyagi szaktanfolyamok hallgatóinak eskütétele
Bodrossy Erik hbs. ezredes Anyagi fegyelem
Sári András százados Hogyan és mikor tartsunk fegyver- (löveg-) vizsgát, Általános rész 
Gősi Dénes írn. alhadnagy Anyagkarbantartásnál követendő eljárások
Kulai Sándor őrnagy A honvédég sajátos gépkocsizó kiképzéséről
Bíró Géza őrnagy Gépkocsi műmesterek teendői menet- és harcgyakorlatok után 
Suba Géza hbs. őrnagy Ruházat karbantartás
Marosi László g. alezredes Helyes ügykör elosztás a gazdasági hivatalban
Dr. Sükösd Mihály orvos ezredes Eü anyag tárolása - kezelése
Dr. Ásvány Ernő áo. ezredes A lovak edzéséről
Simon Rudolf őrnagy Közületi ingatlanok honvédségi használata
Bodrossy Erik hbs. ezredes Élelmezési rovat vezetőjének közlései:
Szerkesztőség Szerkesztői üzenetek

 

Az "Anyagi Értesítő" c. katonai folyóirat online számai

1949. évi 4-5. szám

Teljes szám Szerző             Cím Bodrossy Erik hbs. ezredes Bírálat és önbírálat alkalmazása a hadtápszolgálatban Koppány Béla g. alhadnagy Gondolatok a gazdászati tiszti...

1949. évi 3. szám

Teljes szám Szerző     Cím Gacsal János hadnagy Anyagi gondok ... Sári András százados Az anyagnyilvántartás és gazdálkodás hibáiról Lengyel Béla hbs. őrnagy Gazdasági hivatalok kapcsolata az...

1949. évi 2. szám

Teljes szám Szerző         Cím Dr. Vidrányi István alezredes Az Ötéves Terv és a honvédség Görgényi György őrnagy Anyagi szaktanfolyamok hallgatóinak eskütétele Bodrossy Erik hbs....

1949. évi 1. szám

Teljes szám Szerző Cím Szerkesztőség Felad ataink Sass László alhadnagy Lőszer kezelés, tárolás, karbantartás Szalay János százados Az ügyeleti közegek kötelmei a közétkezés ellenőrzése terén  Oross Jenő hbs....