Az "Anyagi Értesítő" c. katonai folyóirat online számai

1949. évi 2. szám

Teljes szám Szerző         Cím
Dr. Vidrányi István alezredes Az Ötéves Terv és a honvédség
Görgényi György őrnagy Anyagi szaktanfolyamok hallgatóinak eskütétele
Bodrossy Erik hbs. ezredes Anyagi fegyelem
Sári András százados Hogyan és mikor tartsunk fegyver- (löveg-) vizsgát, Általános rész 
Gősi Dénes írn. alhadnagy Anyagkarbantartásnál követendő eljárások
Kulai Sándor őrnagy A honvédég sajátos gépkocsizó kiképzéséről
Bíró Géza őrnagy Gépkocsi műmesterek teendői menet- és harcgyakorlatok után 
Suba Géza hbs. őrnagy Ruházat karbantartás
Marosi László g. alezredes Helyes ügykör elosztás a gazdasági hivatalban
Dr. Sükösd Mihály orvos ezredes Eü anyag tárolása - kezelése
Dr. Ásvány Ernő áo. ezredes A lovak edzéséről
Simon Rudolf őrnagy Közületi ingatlanok honvédségi használata
Bodrossy Erik hbs. ezredes Élelmezési rovat vezetőjének közlései:
Szerkesztőség Szerkesztői üzenetek

 

1949. évi 3. szám

Teljes szám Szerző     Cím
Gacsal János hadnagy Anyagi gondok ...
Sári András százados Az anyagnyilvántartás és gazdálkodás hibáiról
Lengyel Béla hbs. őrnagy Gazdasági hivatalok kapcsolata az OTI-val
Virágh Lajos psz. g. főtörzsőrmester Raktári elosztó
Béry István őrnagy Legfontosabb táplálékunk
Dóra László g. alhadnagy Konyhatisztaság 
Dr. Sükösd Mihály orvos ezredes Egészségügyi megelőző szolgálat
Dr. Wollák András o. alezredes Takarékosság az egészségügyi  anyagszolgáltatásban
Szilvay Géza mérnök őrnagy Rejtett tartalék 
Dr. Zobori Emil áo. alezredes A lóval való bánásmód menetek alatt és beszállásoláskor
Bodrossy Erik hbs. ezredes Élelmezési rovat vezetőjének közlései:
Szerkesztőség Szerkesztői üzenetek

 

1949. évi 4-5. szám

Teljes szám Szerző             Cím
Bodrossy Erik hbs. ezredes Bírálat és önbírálat alkalmazása a hadtápszolgálatban
Koppány Béla g. alhadnagy Gondolatok a gazdászati tiszti kiképzésről 
Pintér Ferenc ezredes A gépkocsivezetéssel kapcsolatos tapasztalatok a bemutató harcgyakorlaton
Suba Géza hbs. őrnagy Néhány szó a ruhagazdálkodásról
Szalay János százados Csapatélelmezés
Dr. Bajmóczi István orvos alezredes A BCG tüdővédőoltásokról
Dr. Agoston Béla áo. alezredes Tudnivalók a lóvizsgáról 
Sári András százados Fegyveranyakönyvi lapok és lövegkönyvek vezetése 
Maár József hbs. őrnagy Káresetek felvételénél eljárás
Harcos Károly g. őrmester Hozzászólás Marosi g. alezredes bajtárs cikkéhez
Szerkesztőség Szerkesztői üzenetek