Csoportosítás Szerzők Szerint

Szerző Téma Szám Cím
Babusa Mihály, Bianki Dániel Szaklogisztika 2012/4 Különleges STOL és WIG amfíbia 
Bimbó István 2013/2 Mesterlövész fegyverek összehasonlítása AHP döntési modell segítségével
Bob Struijk Vezetés és szervezés 2012/2 Robotics in human society – challenges on employment
Boldizsár János Tibor Szaklogisztika 2012/2 A katonai sátorrendszerek modernizálásának időszerű kérdései a HM-ben
Bukta Tünde Szaklogisztika 2014/1 Egy logisztikai bázison megvalósított munkahelyi egészségmegtartásfejlesztő program és kutatási program tapasztalatai II. rész
2013/2 A Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központjában megvalósított munkahelyi egészségmagatartásfejlesztő program és kutatási program tapasztalatai I. rész
Cservenyi Dóra Elmélet 2012/3 Logisztikai rendszerfejlesztés I. - Gazdasági kibernetikai módszerek alkalmazása a logisztikai rendszerek fejlesztésénél 
2012/2 Az ellátási lánc információs rendszereinek integrációs pontjai III.
2012/1 Az ellátási lánc információs rendszereinek integrációs pontjai II.
2011/1 Az ellátási lánc információs rendszereinek integrációs pontjai
Derzsényi Attila Vezetés és szervezés 2014/1 Egészségügyi közbeszerzés 2014
2013/1 Keretmegállapodásos eljárás alkalmazása a honvédségi ellátásban 
2012/4 Gépjárműjavítás és kapcsolódó alkatrész beszerzés aktuális kérdései
2012/1 Honvédelmi célú beszerzésről közérthetően II.
Szaklogisztika 2011/1 Honvédelmi célú beszerzésről közérthetően I. 
Szaktörténet 2012/2 A Magyar Honvédség centralizált beszerzésének története
Dobó Péter Szaktörténet 2012/3 Gondolatok a Magyar Katonai Logisztikai Egyesület ötéves működéséről
Domián Tibor Szaklogisztika 2014/1 A légideszantok alkalmazása és meghatározó haditechnikai eszközeik minősítő jellemzői a szovjet és amerikai haderő afganisztáni műveletei során
Dr. Báthy Sándor Vezetés és szervezés 2011/1 Új lehetőségek a többnemzeti logisztikai képzési programban 
Dr. Bencsik István, dr. Kovács Ferenc, Pogácsás Imre Elmélet 2012/1 A logisztikai támogatási rendszer korszerűsítésének valós lehetőségei a korszerű üzleti folyamatok tükrében 
Dr. Fejes Zsolt Szaklogisztika 2014/1 Az egészségügyi logisztika rendszere ENSZ missziókban
2014/1 Az egészségügyi logisztika rendszere az ENSZ Ciprusi Békefenntartó Missziójában (UNFICYP)
Dr. Fleichhacker Ferenc Vezetés és szervezés 2011/1 Áttekintés ő a NATO logisztikai doktrínák helyzetéről 
Dr. Gáspár Tibor Előszó 2012/3 Dr. Gáspár Tibor: Megemlékezés Krnák Jánosról
Elmélet 2013/1 20 éves a Katonai Logisztika folyóirat 
Vezetés és szervezés 2013/2 Gondolatok a központi logisztikai bázisról
Szaktörténet 2013/1 Fejezetek a Fegyverzeti Szolgálat és jogelődei történetéből IV. rész 
2012/4 Fejezetek a Fegyverzeti Szolgálat és jogelődei történetéből III. rész 
2012/3 Fejezetek a Fegyvezeti Szolgálat és jogelődei történetéből II. 
2012/2 Fejezetek a Fegyvezeti Szolgálat és jogelődei történetéből I.
Dr. Gyulai Gábor Szaklogisztika 2011/1 Új fejlesztésű haditechnikai eszközök logisztikai aspektusai 
Dr. Hajdú Ferenc Előszó 2012/1 Dr. Hajdú Ferenc: Előszó
Dr. Hegedős Ernő, Fröhlich Dávid Szaktörténet 2014/1 Az R/7 rádióállomás és a Csonka áramfejlesztők gyártásának és katonai alkalmazásának körülményei, különös tekintettel a lovasság híradóeszközeinek üzemeltetésére (1927-1945)
Dr. Hegedűs Ernő Szaktörténet 2014/1 A légi szállíthatóság lehetőségét megteremtő haditechnikai megoldások az M109 önjáró taracknál
Dr. Hegedűs Ernő, Ozsváth Sándor Szaktörténet 2013/2 Többfeladatú harci repülőgépek rendszeresítésének hatása a német és magyar repülőipari kapacitások kihasználtságára a második világháborúban
Dr. Horváth Attila Előszó 2013/1 Dr. h.c. Ungvár Gyula DSc, ny. mk. altábornagy (1931-2013)
Dr. Keszthelyi Gyula Előszó 2013/2 Előszó
Elmélet 2014/1 A katonai repülőterek közös polgári-katonai hasznosításának nemzetközi tapasztalatai, a magyarországi lehetőségek
2014/1 Az EUROCONTROL irányelvei a katonai repülőterek közös hasznosításra, a repülőtér használati díjak alakulása a különböző forgalmú repülőtereken
Dr. Keszthelyi Gyula, Baráth István, Frigyer László Előszó 2011/1 Dr. Keszthelyi Gyula, Baráth István, Frigyer László: Előszó
Dr. Kovács Ferenc, Dr. Németh Béla Szaklogisztika 2011/1 A Laktanya Infrastukturális Fejlesztési Terv (LIFT) szükégessége 
Dr. Lontai Lajos, Dr. Földes Ferenc Szaktörténet 2013/2 A Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal valamint jogelődjeinek története IV. rész
2013/1 A Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal valamint jogelődjeinek története III. rész 
2012/4 A Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal valamint jogelődjeinek története II. rész 
2012/3 A Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal valamint jogelődjeinek története I. rész 
Dr. Molnár László Szaklogisztika 2014/1 Eljárás a hagyományos robbanó harcanyagok / harci részek hatásainak és hatékonyságainak meghatározására
Dr. Réger Béla Elmélet 2011/1 Benchmarking a multinacionális logisztikai menedzsmentben 
Dr. Turcsányi Károly Elmélet 2012/4 Logisztika az akadémiai tudományos közéletben - Megalakult az MTA logisztikai osztályközi állandó bizottsága 
Dr. Turcsányi Károly, Dr. Hegedűs Ernő Szaklogisztika 2013/1 A nagy távolságú (stratégiai) légi szállítás perspektivikus kérdései II. rész 
2012/4 A nagy távolságú (stratégiai) légi szállítás perspektivikus kérdései I. rész 
Szaktörténet 2012/1 A napóleoni haderő manőverező hadviselése III. 
2011/1 A napóleoni haderő manőverező hadviselése
Fekete Róbert Szaklogisztika 2012/1 Kézi lőfegyver kiválasztása a Honvéd Koronaőrség részére 
2011/1 A HM FHH által beszerzésre kerülő anyagok és eszközök bevezetésének folyamata és problémái 
Fodor Árpád Elmélet 2012/3 Az értékelemzés (Value Engineering) alkalmazása a honvédelem fejlesztési tevékenységében 
Gyarmati József Szaklogisztika 2012/3 Napjainkban alkalmazott irányított páncéltörő rakétarendszerek összehasonlító elemzése 
Gyarmati József, Felházi Sándor Szaklogisztika 2012/2 A Magyar Honvédség zászlóalj szintű tüzérségi eszközfejlesztésének vizsgálata
Gyöngyösi Ferenc Vezetés és szervezés 2012/3 Állami minőségbiztosítás II. 
2012/2 Állami minőségbiztosítás I.
Gyöngyösi Ferenc, Mészáros Sándor Vezetés és szervezés 2012/1 A HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal Haditechnikai Intézet minőségirányítási rendszerek tanúsító tevékenységével kapcsolatos szervezeti kockázatelemzése
Hennel Sándor Szaklogisztika 2012/3 A repülésben használt dízelmotorok 
2012/1 Többfeladatú könnyű repülőgép katonai alkalmazásának gazdaságossági vizsgálata 
Hennel Sándor, Ozsváth Sándor Szaktörténet 2013/1 Légijárművek mentőberendezései és azok jövőbeni fejlesztési irányai 
Horváth Zoltán Vezetés és szervezés 2013/1 A HUNOR Hivatásos Katasztrófavédelmi Mentőszervezet logisztikai támogató rendszerének kialakítása, feladatai, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ szerepe a megvalósításban 
Kövesi Károly Szaklogisztika 2013/2 Életviteli útmutató az egészséget megőrző életmód kialakításához (a katonai élelmezés tükrében) I. rész
Kucsma András Szaklogisztika 2012/4 A stratégia légi szállítási képesség program befogadó nemzeti támogatásának tapasztalatai
Kun Szabó István Vezetés és szervezés 2013/1 A korszerű helikopterek alkalmazásának egyes kérdései napjainkban 
Lakatos Péter, Hampel Márta Vezetés és szervezés 2014/1 A vezető logisztikus
Lengyel András Vezetés és szervezés 2012/3 Szakmai értékelés a katonai logisztika szervezeti kereteinek változásairól 
Márki Gábor Előszó 2011/1 Márki Gábor: Beköszöntő
Méhes Lénárd Szaklogisztika 2012/2 Kis- és közepes hatótávolságú pilóta nélküli légijárművek gyártása és üzemeltetése Magyarországon II.
2012/1 Kis- és közepes hatótávolságú pilóta nélküli légijárművek gyártása és üzemeltetése Magyarországon I. 
Nagy Zoltán Elmélet 2013/2 (Jog) szabály-változások sorai közt olvasva…
Vezetés és szervezés 2012/2 Kevesebb pénzből korszerűbb, működőképes hadsereget 
Ozoli Zoltán Szaklogisztika 2012/3 Az állami célú repülésben alkalmazott pilóta nélküli légijármű rendszerek használatának hatósági engedélyezése 
Ozsváth Sándor Szaktörténet 2013/2 A Jak-18-as kiképző repülőgép bemutatása
2013/1 Szovjet katonai kiképző repülőgépek rendszeresítése és üzembentartása az MN és az MH repülőcsapatainál az ötvenes évektől napjainkig I. rész 
Pap Péter Szaktörténet 2013/1 Erőltetett fegyverzettechnikai fejlesztés 1945-1951
Rai István Elmélet 2014/1 A magyar katonai repülőterek kettős alkalmazásának szükségszerűsége, a megvalósítás lehetősége, különös tekintettel a rádiónavigáció és a kereskedelmi repülés informatikai rendszerére, valamint a közös légiirányításra
Restás Ágoston Szaklogisztika 2012/4 A 2010-ik évi észak-magyarországi árvizek logisztikai tapasztalatai 
Réti Tamás Elmélet 2011/1 Az inverz logisztika tartalma a haderőben 
Sári Gábor Vezetés és szervezés 2012/4 Összefoglaló „A katonai logisztika időszerű kérdései - A haderő és képességfejlesztés irányai és lehetőségei” tárgyú logisztikai tudományos-szakmai konferenciáról 
2012/3 A rendszerszemléletű csapatkiképzés logisztikai specifikumai az MH Kiképzési Doktrína tükrében
2012/1 A logisztikai tisztek oktatási – képzési – kiképzési - felkészítési rendszere a követelmények differenciálódásának függvényében 
2011/1 Áttekintés a fogyasztói logisztikai redszer hosszú távú (2012.-2021.) képességfejlesztési feladatairól 
Szaktörténet 2012/2 A missziós logisztikai szakkiképzés jellemzői és követelményei
Schäffer Krisztián Szaklogisztika 2014/1 Helikopteres légimozgékonyság a magyar haderőben
Sebők István Szaklogisztika 2012/4 A 9 mm GLOCK-17 pisztoly ellenőrzése és karbantartása fokozott igénybevétel esetén
Simon Attila Elmélet 2013/1 Korszerű projektmenedzsment módszerek és alkalmazásuk lehetőségei a hadfelszerelés fejlesztésben 
Szaklogisztika 2011/1 Magas hőmérsékleten radarsugárzást elnyelő anyagfejlesztés Magyarország a Gripenhez 
Szabados Péter Szaklogisztika 2014/1 A Magyar Honvédség gépjárműveinek műszaki és környezetvédelmi vizsgáztatása a hazai és uniós követelmények tükrében
Széll László Elmélet 2012/1 Az üzembentartás alapkérdései a polgári és a katonai szakirodalom tükrében
Szaktörténet 2014/1 A közlekedéspolitikai koncepciók hatása Magyarország légiközlekedésének alakulására 1945-től napjainkig I. rész
2012/4 Hat évtizede a katonai repülés szolgálatában. Az MH Légijármű Javítóüzem szerepe a repülőtechnika üzembentartásában II. rész
2012/3 Hat évtizede a katonai repülés szolgálatában. Az MH Légijármű Javítóüzem szerepe a repülőtechnika üzembentartásában I. rész
Szerkesztőség Folyóirat- és könyvszemle 2014/1 Folyóirat-, és könyvszemle
2013/2 Könyv- és folyóirat figyelő
2013/1 Folyóirat- és könyvszemle
2012/4 Folyóirat- és könyvszemle
2012/3 Folyóirat- és könyvszemle
2012/2 Folyóirat- és könyvszemle
2012/1 Folyóirat- és könyvszemle
2011/1 Folyóirat- és könyvszemle
Tájékoztató-Információ 2014/1 Tájékoztató – Információ
2013/2 Események
2013/1 Tájékoztató-Információ
2012/4 Tájékoztató-Információ
2012/3 Tájékoztató-Információ
2012/2 Tájékoztató-Információ
2012/1 Tájékoztató-Információ
2011/1 Tájékoztató-Információ
Impresszum 2014/1 Impresszum
2013/2 Impresszum
E lapunk szerzőiről 2013/1 E lapunk szerzőiről
2012/4 E lapunk szerzőiről
2012/3 E lapunk szerzőiről
2012/2 E lapunk szerzőiről
2012/1 E lapunk szerzőiről
2011/1 E lapunk szerzőiről
2013/1 E lapunk lektorairól
2012/4 E lapunk lektorairól
2012/3 E lapunk lektorairól
2012/2 E lapunk lektorairól
2012/1 E lapunk lektorairól
2011/1 E lapunk lektorairól
Szomolányi Tamás Előszó 2014/1 Emlékezés Tóth József nyugállományú ezredesre
Vauver Viktor Elmélet 2012/2 A NATO műveleti logisztikai lánc menedzsment III.
2012/1 A NATO műveleti logisztikai lánc menedzsment II.
2011/1 A NATO műveleti logisztikai lánc menedzsment I.