Tájékoztató Logisztikai Konferenciáról

A Magyar Honvédség logisztikai vezetése 2010. 11. 25-én a Logisztikai Naphoz kapcsolódóan Tudományos Logisztikai Konferenciát tartott.

A konferencián az alábbi témák kerültek feldolgozásra:

GONDOLATOK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁS SZABÁLYZÓ RENDSZERÉNEK KORSZERŰSÍTÉSÉRŐL
Előadó: Dr. Bencsik István nyá. altbgy.

A HM HONVÉD VEZÉRKAR LOGISZTIKAI CSOPORTFŐNÖKSÉG HELYE, SZEREPE ÉS FELADATRENDSZERE
Előadó: Frigyer László vörgy. HVK KLCSF csoportfőnök

A C-17 STRATÉGIAI LÉGISZÁLLÍTÁSI KÉPESSÉG (SAC) AKTUÁLIS KÉRDÉSEI
Előadó: Jakab Ferenc ezredes HVK LCSF Terv.o.v. (csf.h.).

A LOGISZTIKAI VEZETÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI.
Előadó: Baráth István ezredes MH ÖHP LOGEF

A LOGISZTIKAI KÉPZÉS HELYZETE A KATONAI FELSŐOKTATÁSBAN.
Előadó: Dr. Pohl Árpád alezredes tanszékvezető egyetemi docens Katonai Logisztikai Intézet, igazgató.

A BÉKE ÉS A MINŐSÍTETT IDŐSZAKI HADIIPARI KAPACITÁSOK HELYZETE
Előadók: Nemzetgazdasági Minisztérium Győrfi Ferenc szakmai tanácsadó, Nemzetgazdasági Minisztérium Dr. Medveczky Mihály szakmai főtanácsadó.

AZ MVSZ ÁLTAL LEFEDETT VÉDELMIIPARI (HADIIPARI) KAPACITÁSOK
Előadó: Géza Péter, Kovács Chairman.

A felsorolt előadásokat az érdeklődők részére külön igény esetén az Egyesület Titkára e-mailben rendelkezésre bocsátja.

Egyesület Elnöksége