Szaktörténet

Szerző Cím Szám
Dr. Gáspár Tíbor A Munkásőrség fegyverzetének átvétele, mint logisztikai művelet 2014/2
Széll László A közlekedéspolitikai koncepciók hatása Magyarország légiközlekedésének alakulására 1945-től napjainkig II. rész 2014/2
Bekes Katalin A hadműveleti művészet fejlődésének ismertetése az ókori nagy birodalmak bemutatásán keresztül 2014/2
Bekes Katalin A hadműveleti művészet fejlődésének ismertetése a középkortól a második világháború befejezéséig 2014/2
Forró Tamás A hadiipar hatása a német és szovjet harckocsik minőségére a második világháborúban 2014/2
Széll László A közlekedéspolitikai koncepciók hatása Magyarország légiközlekedésének alakulására 1945-től napjainkig I. rész 2014/1
Dr. Hegedős Ernő, Fröhlich Dávid Az R/7 rádióállomás és a Csonka áramfejlesztők gyártásának és katonai alkalmazásának körülményei, különös tekintettel a lovasság híradóeszközeinek üzemeltetésére (1927-1945) 2014/1
Dr. Hegedűs Ernő A légi szállíthatóság lehetőségét megteremtő haditechnikai megoldások az M109 önjáró taracknál 2014/1
Dr. Hegedűs Ernő, Ozsváth Sándor Többfeladatú harci repülőgépek rendszeresítésének hatása a német és magyar repülőipari kapacitások kihasználtságára a második világháborúban 2013/2
Dr. Lontai Lajos, Dr. Földes Ferenc A Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal valamint jogelődjeinek története IV. rész 2013/2
Ozsváth Sándor A Jak-18-as kiképző repülőgép bemutatása 2013/2
Dr. Gáspár Tibor Fejezetek a Fegyverzeti Szolgálat és jogelődei történetéből IV. rész  2013/1
Dr. Lontai Lajos, Dr. Földes Ferenc A Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal valamint jogelődjeinek története III. rész  2013/1
Hennel Sándor, Ozsváth Sándor Légijárművek mentőberendezései és azok jövőbeni fejlesztési irányai  2013/1
Ozsváth Sándor Szovjet katonai kiképző repülőgépek rendszeresítése és üzembentartása az MN és az MH repülőcsapatainál az ötvenes évektől napjainkig I. rész  2013/1
Pap Péter Erőltetett fegyverzettechnikai fejlesztés 1945-1951 2013/1
Dr. Gáspár Tibor Fejezetek a Fegyverzeti Szolgálat és jogelődei történetéből III. rész  2012/4
Dr. Lontai Lajos, Dr. Földes Ferenc A Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal valamint jogelődjeinek története II. rész  2012/4
Széll László Hat évtizede a katonai repülés szolgálatában. Az MH Légijármű Javítóüzem szerepe a repülőtechnika üzembentartásában II. rész 2012/4
Dobó Péter Gondolatok a Magyar Katonai Logisztikai Egyesület ötéves működéséről 2012/3
Dr. Gáspár Tibor Fejezetek a Fegyvezeti Szolgálat és jogelődei történetéből II.  2012/3
Dr. Lontai Lajos, Dr. Földes Ferenc A Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal valamint jogelődjeinek története I. rész  2012/3
Széll László Hat évtizede a katonai repülés szolgálatában. Az MH Légijármű Javítóüzem szerepe a repülőtechnika üzembentartásában I. rész 2012/3
Derzsényi Attila A Magyar Honvédség centralizált beszerzésének története 2012/2
Dr. Gáspár Tibor Fejezetek a Fegyvezeti Szolgálat és jogelődei történetéből I. 2012/2
Sári Gábor A missziós logisztikai szakkiképzés jellemzői és követelményei 2012/2
Dr. Turcsányi Károly, Dr. Hegedűs Ernő A napóleoni haderő manőverező hadviselése III.  2012/1
Dr. Turcsányi Károly, Dr. Hegedűs Ernő A napóleoni haderő manőverező hadviselése 2011/1