Gazdasági felelős elnökségi tag

Gazdasági felelős elnökségi tag

Dr. Győrfi Sándor ny. mk. alez., az MKLE gazdasági felelős elnökségi tagja

A gazdasági felelős elnökségi tag feladatai:

a)      Elkészíti az éves költségvetési tervet és azt az elnökség elé terjeszti.

b)      Összeállítja a közgyűlés részére az egyesület gazdálkodásáról szóló éves beszámolót.

c)      Felügyeli az egyesület bankszámláit és befektetéseit.

d)     Kezeli az egyesület házipénztárát, bevételi és kiadási bizonylatait.

e)      Vezeti a pénztárkönyvet.

f)       Ellenőrzi a beérkezett számlák helyességét.

g)      Átvételi elismervény (nyugta) ellenében beszedi a személyesen befizetett tagdíjakat.

h)      Naprakész kimutatást vezet a tagdíjak befizetésének a helyzetéről.

i)        Kezdeményezi az egyesület elnökségénél a fizetési kötelezettséget nem teljesítők felszólítását.

j)        Kiküldi a felszólításokat a tagdíjhátralékosoknak.

k)      Irányítja az egyesület vagyonának éves leltározását.

l)        Akadályoztatása esetén helyettesíti a titkárt.