Missziós feladatokra történő gyakorlati felkészítés

Missziós feladatokra történő gyakorlati felkészítés

Egyesületünk klubéletének jelentős eseménye volt a 2009. október 12.-i klubnap, amely a februári „Missziók logisztikai biztosítása” témájú klubnapunknak a gyakorlati folytatásaként, a MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezrednél, Kaposvárott került megrendezésre.

A meglévő kontingensek logisztikai biztosításán túl, az egyéni ENSZ, EBESZ és NATO beosztásokat ellátó katonák felszerelése, ellátása és a feladat végrehajtást követő elszámoltatása is az ezred feladatai közé tartozik, ezért nagy várakozással tekintettünk a találkozó elé, hogy „első kézből” az alakulat vezetőitől kapjunk információt a MH nemzetközi műveleteinek logisztikai támogatásának jelenlegi helyzetéről, ezen feladatok különlegességeiről és kihívásairól.

A parancsnok, Bárdos Antal mérnök ezredes úr általános tájékoztatója után, az ezred logisztikai főnöke részletes tájékoztatót adott arról, hogy az esetenként stratégiai távolságra lévő hadszíntereken, több-nemzeti részvétellel zajló nemzetközi szerepvállalások logisztikai kihívásai napjainkra, hogyan formálták át a MH logisztikai támogatási gyakorlatát és prioritásait.

A technikai bemutatón megismerkedhettünk a logisztikai ezred speciális gépjármű-technikai eszközeivel, melyek minden szempontból megfelelnek a jelenkori követelményeknek (RÁBA, MAN, MERCEDES, TÁTRA) és a feladatokból adódóan, kifejezetten a különleges logisztikai biztosítási feladatok elvégzésére alkalmas önrakodó-konténerszállító, üzemanyagtöltő, vízszállító, hússzállító-hűtő stb. gépkocsik.

Az alakulat bemutatta, hogy a nemzetközi követelményeknek megfelelően, hogyan készíti elő és konténerezi a stratégiai távolságra légi, vízi vagy akár kombinált módon kiszállítandó anyagokat (egységrakományokat) és azok dokumentációját, illetve megtekintettük azt a raktárt, ahol az egyéni beosztásra tervezett állomány speciális ruházati felszereléseit tárolják.

A részvételre sem lehetet panasz, hiszen a tagság 42 %-a fontosnak ítélte meg a személyes megjelenést.

A logisztikai ezred két NATO-felajánlott alegységgel rendelkezik, a Nemzeti Támogató Zászlóaljjal és a Közlekedéskoordináló Századdal. (Ezen túlmenően az alakulat katonái biztosítják váltásonként az NRF erők nemzeti támogató elemét).

A felajánlott alegységek parancsnokai előadás keretében ismertették a szervezetük rendeltetését feladatát, azok helyét és lehetséges szerepét a többnemzetiségű logisztikai támogatás rendszerében, majd lehetőség volt kérdésekre, konzultációra.

A látogatás tapasztalatai illetve a találkozón kapott információk alapján egyesületünkben tovább erősödött az a meggyőződés, hogy az egyesületben meglévő humán erőforrás sok tekintetben használható lehetne a nemzetközi missziók logisztikai támogatásának biztosításában.

Budapest, 2009. 11. 16.-án.


Szabados József
nyá. ezds.