Megjelent a Magyar Közlöny 9. és a Hivatalos Értesítő 3. száma

Megjelent a Magyar Közlöny 9. és a Hivatalos Értesítő 3. száma

A Magyar Közlöny 9. számában - https://magyarkozlony.hu - az MH-t közvetlenül érintő dokumentum nem található.

A Hivatalos Értesítő 3. számában- https://magyarkozlony.hu - egy HM utasítás található:

"A honvédelmi miniszter 2/2019. (I. 24.) HM utasítása  a személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságával összefüggő feladatok irányításáról és felügyeletéről, valamint az ezekhez kapcsolódó egyes tevékenységek eljárási rendjéről"