Megjelent a Magyar Közlöny 28. és 29. száma

Megjelent a Magyar Közlöny 28. és 29. száma

A Magyar Közlöny 28. számában - https://magyarkozlony.hu - egy kormány rendeletben található a Magyar Honvédség kifejezés:

"A Kormány 21/2019. (II. 25.) Korm. rendelete a 2019/2020. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2019/2020. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről

...

7. §  A fenntartó az Szt. 91. § (7) bekezdése szerinti, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek keretében szolgálati beosztás betöltésére jogosító, az 1–4. mellékletben nem szereplő, szakképesítés megszerzésére irányuló iskolai rendszerű képzés indítására a szakképesítésért felelős miniszter engedélyében megjelölt keretszámmal jogosult, ideértve az 52-861-11 azonosító számú Rendészeti ügyintéző szakképesítést is. 

..."

A Magyar Közlöny 29. számában - https://magyarkozlony.hu - kormány határozatban intézkednek a 2021-27 időszak forráselosztásának vizsgálatáról:

"A Kormány 1064/2019. (II. 25.) Korm. határozata a 2021–2027 programozási időszakra való felkészülés keretében új forráselosztási eszközök kidolgozásáról"