Megalakult az MKLE - a Katonai Logisztikai folyóiratban megjelent cikk

Megalakult az MKLE - a Katonai Logisztikai folyóiratban megjelent cikk

A Magyar Honvédségnél nagy szakmai tapasztalatokat szerző logisztikai szakállomány kezdeményezésére, akik egy része ma már nyugdíjas, 2007. október 25.-én megalakult a Magyar Katonai Logisztikai Egyesület.

Az egyesület alakuló Közgyűlésén 41 fő vett részt. A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az Egyesület működését maghatározó Alapszabályt, s megválasztotta az Elnökséget és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot.

Az Egyesület azzal a céllal jött létre, hogy, összefogja a katonai logisztika iránt érdeklődő szakembereket, intézményeket és civil szervezeteket, szakmai kapcsolatot teremtsen köztük, szervezze az együttműködésüket, tudományos és gyakorlati információkat dolgozzon fel.

A szervezet szakemberei által a jövőben kialakításra kerülő szakmai véleményeket, javaslatokat, az Egyesület a lehető legszélesebb körben közzéteszi, igény szerint szolgáltatást nyújt a téma iránt érdeklődő oktatási intézményeknek is.

Az Egyesület nyílt szervezet, tagja lehet bárki, aki elfogadja az Alapszabályban rögzítetteket, egyetért az egyesület célkitűzéseivel, és rendszeresen fizeti a tagdíjat.

Az Egyesülettel kapcsolatos további információk az alábbi elérhetőségeken szerezhetők be:
E-mail: baranyi.ferenc48@gmail.com
Telefon: Mobil: 06 30 230 68 48
HM: 45 384

Az Egyesület tagjai sorába vár minden olyan egyént, szervezetet, intézményt és vállalkozást, akik a kitűzött célokkal egyetértve szívesen részt vesznek az egyesületi munkában.

Jelentkezni a megadott elérhetőségeken lehet.