Magyar Közlöny 97. és 98. szám

Magyar Közlöny 97. és 98. szám

A Magyar Közlöny 97. számában - https://magyarkozlony.hu - egy, az MH-t érintő Kormányhatározat található:

A Kormány 1344/2019. (VI. 11.) Korm. határozata Magyarország nemzetközi katonai szerepvállalásának növeléséről
A Kormány a Magyarország nemzetközi katonai szerepvállalása növelési lehetőségeinek vizsgálatáról szóló 1652/2018. (XII. 6.) Korm. határozatban foglaltakra figyelemmel 

1. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy 2019–2022 időszakban hajtsa végre az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) koszovói válságreagálásban részt vevő nemzetközi erőiben (KFOR), a NATO afganisztáni Eltökélt Támogatás Műveletben (RSM), valamint az Egyesült Nemzetek Szervezete libanoni békefenntartó missziója (UNIFIL) keretében történő magyar katonai szerepvállalás növelését, maximum 260 fős létszámkerettel; Felelős:  honvédelemi miniszter Határidő:  folyamatos 

2. felhívja a honvédelmi minisztert, valamint a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az 1. pontban meghatározott feladatok végrehajtása érdekében szükséges nemzetközi egyeztetéseket folytassák le; Felelős:  honvédelemi miniszter külgazdasági és külügyminiszter Határidő:  folyamatos 

3. felhívja a honvédelmi minisztert, valamint a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az 1. pontban meghatározott feladatok végrehajtása érdekében szükséges kormány-előterjesztéseket a 2. pont szerinti nemzetközi egyeztetések függvényében készítse elő, és a Kormány részére nyújtsa be; Felelős:  honvédelmi miniszter külgazdasági és külügyminiszter Határidő:  folyamatos 

4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a honvédelmi miniszter bevonásával az 1. pontban meghatározott feladatok végrehajtása érdekében gondoskodjon a  központi költségvetés XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezetében 2020-ban 1 517 546 500 forint, 2021-ben 2 911 616 000 forint és 2022-ben 2 073 336 000 forint egyszeri jelleggel történő biztosításáról. Felelős:  pénzügyminiszter honvédelmi miniszter Határidő:  a tárgyévi költségvetés tervezése során
  Orbán Viktor s. k.,