Magyar Közlöny 8. szám

Magyar Közlöny 8. szám
A Magyar Közlöny 8. számában (6 o.) - https://magyarkozlony.hu - egy NVTNM határozat:
 IX. Határozatok Tára 
A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 1/2020. (I. 16.) NVTNM határozata a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet és a nemzeti védelmi ipari és védelmi célú fejlesztésekért, valamint a haderő-modernizáció koordinálásáért felelős kormánybiztos tulajdonosi joggyakorlóként való kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról szóló 22/2019. (XII. 20.) NVTNM rendelet egyes rendelkezései hatálybalépése napjának megállapításáról
A központi beszerző szerv kijelöléséről, a  védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 14.  § (4)  bekezdésében, valamint a  nemzeti védelmi ipari és védelmi célú fejlesztésekért, valamint a haderő-modernizáció koordinálásáért felelős kormánybiztos tulajdonosi joggyakorlóként való kijelölése érdekében az  egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az  államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról szóló 22/2019. (XII. 20.) NVTNM rendelet (a továbbiakban: NVTNM rendelet) 3.  § (3)  bekezdésében foglaltak alapján eljárva megállapítom, hogy a  Korm. rendelet 14.  § (3)  bekezdésében és az  NVTNM rendelet 3.  § (2)  bekezdésében meghatározott feltétel bekövetkeztének – az  MNV Üzletviteli és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság cégneve Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságra változásának a  cégnyilvánosságról, a  bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény szerinti cégjegyzékbe történő bejegyzésének – napja 2020. január 13. napja, ezért a Korm. rendelet 24. §-a és az NVTNM rendelet 2. §-a hatálybalépésének napja 2020. január 14. napja.
Bártfai-Mager Andrea s. k., nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter