Magyar Közlöny 8. szám

Magyar Közlöny 8. szám

A 8. számban - https://magyarkozlony.hu - egy kormány határozat érinti az MH-t, amelynek XIII. fejezete az alábbiakban látható:

 

A Kormány 1005/2019. (I. 22.) Korm. határozata a központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2019–2021. évekre tervezett összegéről

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (1) bekezdése szerint a központi költségvetés –  a  központi költségvetésről szóló törvényben megállapított fejezetek szerinti bontású – bevételeinek és kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2019–2021. évekre tervezett összegét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

  Orbán Viktor s. k.,  miniszterelnök

 

                                                                        2019                                  2020                             2021    

                                                                kiad.            bev.                   kiad.           bev.             kiad.            bev.

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM    512 846,2    38 200,1         630 528,0    38 200,1       749 772,0    38 200,1