Magyar Közlöny 66., 67. szám

Magyar Közlöny 66., 67. szám

A Magyar Közlöny 66. számában - https://magyarkozlony.hu - az MH-t közvetlenül érintő dokumentum nem található.

 

A 67. számban - https://magyarkozlony.hu - egy kormány határozat nevesíti a HM-t:

"A Kormány 1207/2019. (IV. 18.) Korm. határozata a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetés címrendjének módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

 ...

9. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a  2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat 2. pont e) alpont ea) pontjában a  „Tarján–Héreg–Mogyorósbánya–Tát–(Esztergom)” szövegrész helyébe a  „Tarján–Bajót–(Péliföldszentkereszt)” szöveg lép."