Magyar Közlöny 45. szám

Magyar Közlöny 45. szám

A Magyar Közlöny 45. számában - https://magyarkozlony.hu - egy altbgy-i előléptetés és három ddtbk-i kinevezés dokumentumai találhatók.

 

"A köztársasági elnök 108/2019. (III. 18.) KE határozata altábornagyi előléptetésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – Mihócza Zoltán vezérőrnagyot 

 2019. március 15-ei hatállyal altábornaggyá előléptetem.

Budapest, 2019. március 6.

  Áder János s. k.,  köztársasági elnök Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. március 8.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,  honvédelmi miniszter"

 

"A köztársasági elnök 109/2019. (III. 18.) KE határozata dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – Prof. dr. Kovács László ezredest 

 2019. március 15-ei hatállyal dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2019. március 6.

  Áder János s. k.,  köztársasági elnök Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. március 8.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,  honvédelmi miniszter"

 

"A köztársasági elnök 110/2019. (III. 18.) KE határozata vezérőrnagyi előléptetésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – Fodor Péter dandártábornokot 

 2019. március 15-ei hatállyal vezérőrnaggyá előléptetem.

Budapest, 2019. március 8.

  Áder János s. k.,  köztársasági elnök Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. március 8.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,  honvédelmi miniszter"

 

"A köztársasági elnök 111/2019. (III. 18.) KE határozata dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – dr. Venczl László ezredest 2019. március 15-ei hatállyal dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2019. március 8.

  Áder János s. k.,  köztársasági elnök Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. március 8.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,  honvédelmi miniszter"