Magyar Közlöny 38. szám

Magyar Közlöny 38. szám

A Magyar Közlöny 38. számában (33 o.) - https://magyarkozlony.hu - tábornoki előléptetések, kinevezések:

A köztársasági elnök 114/2020. (III. 10.) KE határozata vezérőrnagyi előléptetésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – Oroszi Zsolt dandártábornokot 2020. március 15-ei hatállyal vezérőrnaggyá előléptetem.
Budapest, 2020. február 5.
  Áder János s. k.,  köztársasági elnök
Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. február 11.
  Dr. Benkő Tibor s. k.,  honvédelmi miniszter

 

A köztársasági elnök 115/2020. (III. 10.) KE határozata vezérezredesi előléptetésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – Korom Ferenc altábornagyot 2020. március 15-ei hatállyal vezérezredessé előléptetem.
Budapest, 2020. február 19.
  Áder János s. k.,  köztársasági elnök
Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. február 25.
  Dr. Benkő Tibor s. k.,  honvédelmi miniszter

 

A köztársasági elnök 116/2020. (III. 10.) KE határozata vezérőrnagyi előléptetésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – Takács Attila Géza dandártábornokot 2020. március 15-ei hatállyal vezérőrnaggyá előléptetem.
Budapest, 2020. február 19.
  Áder János s. k.,  köztársasági elnök
Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. február 25.
  Dr. Benkő Tibor s. k.,  honvédelmi miniszter

 

A köztársasági elnök 117/2020. (III. 10.) KE határozata vezérőrnagyi előléptetésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – Sándor Zsolt dandártábornokot 2020. március 15-ei hatállyal vezérőrnaggyá előléptetem.
Budapest, 2020. február 19.
  Áder János s. k.,  köztársasági elnök
Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. február 25.
  Dr. Benkő Tibor s. k.,  honvédelmi miniszter

 

A köztársasági elnök 118/2020. (III. 10.) KE határozata dandártábornoki kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – Ballainé Krikker Zsuzsánna ezredest 2020. március 15-ei hatállyal dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2020. február 19.
  Áder János s. k.,  köztársasági elnök
Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. február 25.
  Dr. Benkő Tibor s. k.,  honvédelmi miniszter

 

A köztársasági elnök 119/2020. (III. 10.) KE határozata határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4/A. § (1) bekezdés a) pontja és 57. § (1) bekezdése alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – Kálló László ezredest a 2020. február 20. napjától 2020. július 19. napjáig terjedő időtartamra dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2020. február 19.
  Áder János s. k.,  köztársasági elnök
Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. február 25.
  Dr. Benkő Tibor s. k.,  honvédelmi miniszter