Magyar Közlöny 37. szám

Magyar Közlöny 37. szám

A Magyar Közlöny 37. számában - https://magyarkozlony.hu - egy dokumentumban található a HM kifejezés:

"A Kormány 1104/2019. (III. 8.) Korm. határozata a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetés címrendjének módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

...

9. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a  2017.  évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat 1. pont b) alpontjában a „2019.  június 30.” szövegrész helyébe a „2019. június 30., a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal javára biztosított 617 698  000  forint, valamint a  Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ javára biztosított 213 700 000 forint tekintetében 2019. december 31.” szöveg lép." 

...