Magyar Közlöny 31. és a Hivatalos Értesítő 10. szám

Magyar Közlöny 31. és a Hivatalos Értesítő 10. szám

A Magyar Közlöny 31. számában - https://magyarkozlony.hu - egy HM rendelet található:

"A honvédelmi miniszter 4/2019. (II. 28.) HM rendelete a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról"

 

A Hivatalos Értesítő 10. számában - https://magyarkozlony.hu - 3 HM utasítás található:

"A honvédelmi miniszter 13/2019. (II. 28.) HM utasítása  a honvédelmi miniszter által alapított honvéd középiskolai ösztöndíj megállapításának és folyósításának rendjéről"

"A honvédelmi miniszter 14/2019. (II. 28.) HM utasítása  a Magyar Honvédség Open Network szolgáltatáspark kialakításáról, valamint a rendszer bevezetésével kapcsolatos feladatokról"

"A honvédelmi miniszter 15/2019. (II. 28.) HM utasítása  a LÉGIÓ Létszámjelentő Modulról és a honvédelmi szervezetek napi létszámjelentéseinek rendjéről szóló 50/2018. (HK 8.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés hatályon kívül helyezéséről"

 

"Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 4/2019. (II. 28.) ITM utasítása  az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról" című utasításban 12 "honvéd" szó/töredék található