Magyar Közlöny 30. és a Hivatalos Értesítő 9. száma

Magyar Közlöny 30. és a Hivatalos Értesítő 9. száma

A Magyar Közlöny 30. számában - https://magyarkozlony.hu - a következő kormány rendeletben 4 helyen szerepel a "honvéd" szó/fragment:

"A Kormány 24/2019. (II. 27.) Korm. rendelete az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról"

 

A Hivatalos Értesítő 9. számában -  https://magyarkozlony.hu - egy HM utasítás található:

"A honvédelmi miniszter 12/2019. (II. 27.) HM utasítása  az egyes kiképzési, oktatási és regeneráló központok átadás-átvételével összefüggő feladatokról

...

(2) Az MH Anyagellátó Raktárbázis (a továbbiakban: MH ARB) szervezeti elemeként működő bujáki 5. számú Kiképzési, Oktatási és Regeneráló Központ (a továbbiakban: KORK) és az  erdőbényei 7. számú KORK az  MH BHD feladatrendszerébe és szervezetébe kerül, melyeket saját telephelyeként azonos feladatrendszerrel tovább üzemeltet. (3) Az MH ARB feladatrendszeréből a bujáki és erdőbényei létesítménytámogatás feladatok, valamint a feladatokat végrehajtó Létesítmény Támogató Osztály átadásra kerül az MH BHD részére. (4) Az MH BHD szervezeti elemeként üzemeltetett mátraházai 4. számú KORK és a bánki 6. számú KORK az MH LK parancsnokának szolgálati alárendeltségébe tartozó MH ARB feladatrendszerébe és szervezetébe kerül, melyeket saját telephelyeként azonos feladatrendszerrel tovább üzemeltet."