Magyar Közlöny 220-223. szám

Magyar Közlöny 220-223. szám
A Magyar Közlöny 220. számában (330 o.), mellékletében (448 o.) - https://magyarkozlony.hu - egy NVTNM rendelet érinti közvetlenül az MH-t:
"A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 24/2019. (XII. 30.) NVTNM rendelete a Honvédelmi Minisztérium tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról"

Magyar Közlöny 220. szám [előfordulás db]

„honvéd”

„katona”

„logisztika”

 15

10 

 

Magyar Közlöny 220. szám melléklet [előfordulás db]

„honvéd”

„katona”

„logisztika”

 177

 105


 A Magyar Közlöny  221. számában (175 o.) - https://magyarkozlony.hu/ :

Magyar Közlöny 221. szám [előfordulás db]

„honvéd”

„katona”

„logisztika”

 -


 A Magyar Közlöny  222. számában (70 o.) - https://magyarkozlony.hu/ - egy kormány rendelet:  
"A Kormány 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
A Kormány a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 153. § (1) bekezdésében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 19. pontjában, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §  A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.
2. § (1) A  teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2020. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 161 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 37 020 forint, napibér alkalmazása esetén 7410 forint, órabér alkalmazása esetén 926 forint. (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározottaktól eltérően a  legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén 2020. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 210 600 forint, hetibér alkalmazása esetén 48 420 forint, napibér alkalmazása esetén 9690 forint, órabér alkalmazása esetén 1211 forint. (3) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és teljesítménytől függő mozgóbér együttes) a) az (1) bekezdés szerinti kötelező legkisebb összege 2020. január 1-jétől 161 000 forint, b) a (2) bekezdés szerinti garantált bérminimum összege 2020. január 1-jétől 210 600 forint. (4) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt, ha a teljes munkaidő napi 8 óránál a) hosszabb [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 92. § (2) bekezdése], arányosan csökkentett mértékben, b) rövidebb [Mt. 92. § (4) bekezdése], arányosan növelt mértékben kell figyelembe venni. (5) Részmunkaidő esetén a) az (1)–(3) bekezdésben meghatározott havi, heti és napi bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve, b) az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt az ott szereplő összeggel, illetve annak (4) bekezdés szerint arányosan változó összegével kell figyelembe venni.
3. § (1) Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba. (2) E  rendelet rendelkezéseit első alkalommal a  2020. január hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni. (3) E rendelet alkalmazásában a) munkáltatón a költségvetési szervet, b) munkavállalón a költségvetési szervnél foglalkoztatottakat, c) alapbéren a  közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, politikai szolgálati, és biztosi jogviszonyban állók esetében illetményt, közszolgálati jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegét is érteni kell. (4) E rendelet alkalmazásában 2020. május 1-jétől alapbéren a (3) bekezdés c) pontjában foglaltakon túl a különleges jogállású szervnél közszolgálati jogviszonyban állók esetében az illetményt is érteni kell.
MAGYAR KÖZLÖNY • 2019. évi 222. szám 10983
 (5) Hatályát veszti a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról szóló 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet.
  Orbán Viktor s. k.,  miniszterelnök"

Magyar Közlöny 222. szám [előfordulás db]

„honvéd”

„katona”

„logisztika”

 5

 -

 -


  A Magyar Közlöny  223. számában (12 o.) - https://magyarkozlony.hu/ :

Magyar Közlöny 223. szám [előfordulás db]

„honvéd”

„katona”

„logisztika”

 -