Magyar Közlöny 211-217. számai

Magyar Közlöny 211-217. számai
A Magyar Közlöny 212. (270 o.) számában - https://magyarkozlony.hu - egy "salátatörvény" (255 db §) és egy PM rendelet érinti közvetlenül az MH-t:
"2019. évi CXXVII. törvény az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról"
...
42. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása
...
 
"A pénzügyminiszter 20/2019. (XII. 19.) PM rendelete a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról"
...
14.     Védelmi felkészítés előirányzatai          
15.  265767    
Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai
16.  265778    
Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása ...
 
A Magyar Közlöny 213. (142 o.) számában - https://magyarkozlony.hu - egy MvM rendelet rendelet érinti közvetlenül az MH-t:
"A Miniszterelnökséget vezető miniszter 20/2019. (XII. 20.) MvM rendelete a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról"
 
A Magyar Közlöny 214. (51 o.) számában - https://magyarkozlony.hu - két kormány rendelet és két kormány határozat érinti közvetlenül az MH-t:
"A Kormány 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelete a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről"
"A Kormány 330/2019. (XII. 20.) Korm. rendelete egyes honvédelmi építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról"
"A Kormány 1756/2019. (XII. 20.) Korm. határozata az állami tulajdonú gazdasági társaság felett tulajdonosi jogokat gyakorló személy kijelölésével kapcsolatos feladatokról" [kormánybiztos pozicionálása a központi beszerző szerv védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzései területén]
"A Kormány 1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozata a Központi Maradványelszámolási Alapból és az Országvédelmi Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról"
 
A Magyar Közlöny 215. (178 o.) számában - https://magyarkozlony.hu -  egy kormány rendelet és hat kormány határozat érinti közvetlenül az MH-t:
"A Kormány 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak  2020. évi kompenzációjáról"
"A Kormány 1761/2019. (XII. 23.) Korm. határozata a központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2020–2022. évekre tervezett összegéről"
[XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM kiadás: 2020_616 050,0 ; 2021_757 197,4 ; 2022_868 430,9]
"A Kormány 1767/2019. (XII. 23.) Korm. határozata a Baján megvalósuló Honvédelmi Sportközpont építéséről"
"A Kormány 1768/2019. (XII. 23.) Korm. határozata a Balassagyarmaton megvalósuló Honvédelmi Sportközpont építéséről"
"A Kormány 1769/2019. (XII. 23.) Korm. határozata a Szarvason megvalósuló Honvédelmi Sportközpont építéséről"
"A Kormány 1770/2019. (XII. 23.) Korm. határozata a Szigetváron megvalósuló Honvédelmi Sportközpont építéséről"
"A Kormány 1778/2019. (XII. 23.) Korm. határozata az Újfehértón megvalósuló Honvédelmi Sportközpont építéséről"
 
A Magyar Közlöny 216. (130 o.) számában - https://magyarkozlony.hu - három kormány rendelet  érinti közvetlenül az MH-t:
"A Kormány 340/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosításával összefüggő módosításáról"
"A Kormány 347/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete egyes kábítószerekkel, pszichotróp anyagokkal és új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos, valamint gyógyszerészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról"
"A Kormány 354/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet és a NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 109/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet módosításáról"