Magyar Közlöny 21., 22. szám

Magyar Közlöny 21., 22. szám

A Magyar Közlöny 22. számában (16 o.) - https://magyarkozlony.hu/ - egy Kormány határozat található:

 A Kormány 1031/2020. (II. 13.) Korm. határozata a Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság ideiglenes elhelyezéséhez szükséges egyes intézkedésekről

A Kormány – a Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság létrehozásáról és a kapcsolódó kormányzati feladatokról szóló 1608/2019. (X. 22.) Korm. határozatban foglaltakra figyelemmel – 

1. a Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság ideiglenes elhelyezésének kialakítása érdekében elrendeli a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet részére legfeljebb 3 192 323 482 forint egyszeri jelleggel történő biztosítását; Felelős: pénzügyminiszter honvédelmi miniszter Határidő: a felmerülés ütemében

2. felhívja a  honvédelmi minisztert kormány-előterjesztés összeállítására és benyújtására a  Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság végleges elhelyezése megvalósítási koncepciójának elfogadása, valamint az ezzel összefüggésben felmerülő források biztosítása érdekében.

Felelős: honvédelmi miniszter Határidő: 2020. május 31.

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök