Magyar Közlöny 208., 209. és 210. szám

Magyar Közlöny 208., 209. és 210. szám
A 208. számban (204 oldal) - https://magyarkozlony.hu - 9 törvény található, a "honvéd" szó/töredék 22 helyen szerepel.
 
A 209. számban (76 oldal) az alábbi IM rendelet található:
"Az igazságügyi miniszter 27/2019. (XII. 18.) IM rendelete az igazságügyi miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló  9/2015. (IV. 30.) IM rendelet módosításáról"
 
A 210. számban (51 oldal) 2 törvény található, az alábbi módosítja a HJT-t.
"2019. évi CXXVI. törvény a családvédelmi akciótervvel összefüggő egyes törvények módosításáról" (100 §)
...
     16. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása
91. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 67. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Nem szüntethető meg a szolgálati viszony felmentéssel az a)–i) pont szerinti időtartam és az azt követő 30 nap alatt: a) a betegség és az egészségügyi szabadság, valamint az egészségi okból megkezdett orvos-bizottsági alkalmassági felülvizsgálat ideje,
b) a beteg gyermek ápolásának ideje vagy ilyen célból, továbbá a közeli hozzátartozó vagy élettárs otthoni ápolása vagy gondozása céljából kapott illetmény nélküli szabadság,
c) a várandósság ideje,
d) a szülést követő 3 hónap, a szülési szabadság és a gyermekgondozás céljából kapott illetmény nélküli szabadság, és illetmény nélküli szabadság igénybevétele nélkül is a gyermek 3 éves kora,
e) a házastárs, élettárs tartós külföldi kiküldetése miatt kapott illetmény nélküli szabadság,
f) az állomány nő tagjának jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének ideje, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított 6 hónap,
g) örökbefogadás előtti kötelező gondozásba helyezés esetén az  állomány örökbe fogadni szándékozó tagját  – közösen örökbe fogadni szándékozó házastársak döntése alapján a gyermek nevelésében nagyobb szerepet vállaló házastársat – érintően a kötelező gondozásba helyezéstől számított 6 hónap, illetve, ha a gyermek a 6 hónap letelte előtt kikerül a gondozásból, a kötelező gondozás,
h) az 58/A. § szerinti szünetelés időtartama,
i) a 117. § (4) bekezdés szerinti illetmény nélküli szabadság időtartama.”