Magyar Közlöny 2019. évi 5. szám

Magyar Közlöny 2019. évi 5. szám
A Magyar Közlöny 5. számában - magyarkozlony.hu - egy az MH-t érintő Köztársasági Elnöki határozat olvasható:
 
"A köztársasági elnök 21/2019. (I. 16.) KE határozata
a Magyar Honvédség parancsnoka beosztásba történő kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint
a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 20. § (1) bekezdés b) pontja
és a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 56. § (1) bekezdése alapján – a honvédelmi miniszter
előterjesztésére – Korom Ferenc altábornagyot a 2019. január 15. napjától 2023. május 15. napjáig terjedő határozott
időtartamra a Magyar Honvédség parancsnoka beosztásba kinevezem.
Budapest, 2019. január 11.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök"