Magyar Közlöny 133-136. szám

Magyar Közlöny 133-136. szám

A Magyar Közlöny 133. és 136. számában -  https://magyarkozlony.hu - az MH-t követlenül érintő dokumentum nem található.

 

A Magyar Közlöny 134. számában -  https://magyarkozlony.hu - egy kormány rendelet található:

"A Kormány 193/2019. (VII. 30.) Korm. rendelete a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlói körébe tartozó gazdasági társaságnak a honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági, valamint egyéb állami fegyveres szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségeiről"

 

A Magyar Közlöny 135. számában -  https://magyarkozlony.hu - két KE és három ME határozat található:

"A köztársasági elnök 313/2019. (VII. 31.) KE határozata közigazgatási államtitkári felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 233. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára – dr. Kádár Pált, a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárát e tisztségéből 2019. július 29-ei hatállyal felmentem.
Budapest, 2019. július 26.
  Áder János s. k.,  köztársasági elnök Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. július 29.
  Orbán Viktor s. k.,  miniszterelnök"

"A köztársasági elnök 314/2019. (VII. 31.) KE határozata közigazgatási államtitkári felmentésről és kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 229. § (1) és 233. § (1) bekezdései alapján – a miniszterelnök javaslatára – dr. Vidoven Árpádot, a Miniszterelnöki Kabinetiroda közigazgatási államtitkárát e  tisztségéből 2019. július 29-ei hatállyal felmentem, egyúttal
 2019. július 30-ai hatállyal a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárává kinevezem.
Budapest, 2019. július 26.
  Áder János s. k.,  köztársasági elnök Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. július 29.
  Orbán Viktor s. k.,  miniszterelnök"

 

"A miniszterelnök 81/2019. (VII. 31.) ME határozata helyettes államtitkár felmentéséről
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228.  § (2)  bekezdés b)  pontja alapján
 – a honvédelmi miniszter javaslatára –
Sulyok Jánost, a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkárát e tisztségéből
2019. július 31-ei hatállyal
felmentem.
  Orbán Viktor s. k.,   miniszterelnök"

"A miniszterelnök 82/2019. (VII. 31.) ME határozata helyettes államtitkár felmentéséről
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdés b) pontja alapján – a miniszterelnök kabinetfőnökének javaslatára –
dr. Korom Renátát, a  Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkárát e  tisztségéből – a  Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkárává történt kinevezésére tekintettel –
2019. augusztus 11-ei hatállyal
felmentem.
  Orbán Viktor s. k.,   miniszterelnök"

 

"A miniszterelnök 83/2019. (VII. 31.) ME határozata helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdés b) pontja és 234. § (1) bekezdése alapján – a honvédelmi miniszter javaslatára –
dr. Balogh András Józsefet, a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkárát e tisztségéből
– 2019. augusztus 11-ei hatállyal –
felmentem, egyidejűleg
dr. Korom Renátát a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkárává
– 2019. augusztus 12-ei hatállyal –
kinevezem.
   Orbán Viktor s. k.,   miniszterelnök"