Magyar Közlöny 129., 130., 131. szám

Magyar Közlöny 129., 130., 131. szám

A Magyar Közlöny 129 és 131. számában az MH-t közvetlenül érintő dokumentum nem található.

  

A Magyar Közlöny 130. számában -https://magyarkozlony.hu - egy kormány határozat található:

 "A Kormány 1430/2019. (VII. 26.) Korm. határozata a Magyarország védelmi ipari kapacitásbővítéséhez szükséges állami kezességvállalásról

 A Kormány 1. egyetért azzal, hogy az  MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által a  HDT Védelmi ipari Kft. „bejegyzés alatt” (1133 Budapest XIII. kerület, Pozsonyi út 56.) részére a  védelmi ipari kapacitásbővítés érdekében beruházás finanszírozására, illetve a  Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB tv.) 4.  § (2)  bekezdés a), b), d) és h)  pontja szerinti célokra nyújtani kívánt, legfeljebb 38 800 000 euró vagy annak megfelelő forint összegű hitelből eredő fizetési kötelezettségek 100%-áig az MFB tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a magyar államot visszavonhatatlan készfizető kezesség terheli; 2. a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 49.  § (4)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az  1.  pont szerinti jogszabályi állami készfizető kezességvállalásért a  hitelfelvevő által fizetendő kezességvállalási díj mértékét a  fennálló hitelállomány összegére vetített, évi 0,5%-ban határozza meg azzal, hogy a  hitelfelvevő a  hitelszerződés hatálybalépésének évében a  hatálybalépéstől számított időszakra időarányos díj fizetésére köteles; 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  2.  pont szerinti kezességvállalási díj összege meghatározásának és megfizetésének módjáról, valamint határidejéről tájékoztassa a hitelfelvevőt. Felelős: pénzügyminiszter Határidő: azonnal Orbán Viktor s. k., miniszterelnök"