Magyar Közlöny 112., 113., 114. 115. száma

Magyar Közlöny 112., 113., 114. 115. száma

A Magyar Közlöny 112. számában az MH-t közvetlenül érintő dokumentum nem található.

 

A Magyar Közlöny 113. számában - https://magyarkozlony.hu - a következő dokumentumokban 22 helyen a "honvéd" szó/töredék található :

"2019. évi LIX. törvény egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról"

"A Kormány 159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelete a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításával, valamint a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról"

"A belügyminiszter 27/2019. (VI. 28.) BM rendelete az idegenrendészeti szervvel összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról"

 

A Magyar Közlöny 114. számában az MH-t közvetlenül érintő dokumentum nem található.

 

A Magyar Közlöny 115. számában - https://magyarkozlony.hu - két OGY határozat található:

 

"Az Országgyűlés 23/2019. (VII. 2.) OGY határozata az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erői magyarországi állomásozásának engedélyezéséről"

 

"Az Országgyűlés 24/2019. (VII. 2.) OGY határozata a Magyar Honvédségnél rendszeresíthető beosztások számáról
Az Országgyűlés – a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a  továbbiakban: Hvt.) 19.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján – a  Magyar Honvédségnél rendszeresíthető beosztások számát a következők szerint állapítja meg:
1. A Hvt. 80. § 14. pontja szerinti honvédségi szervezetek (a továbbiakban: honvédségi szervezetek) békeidőszaki, rendszeresíthető beosztásainak száma összesen legfeljebb 37 650.

2. A honvédségi szervezeteknél az 1. pont szerint rendszeresíthető beosztások száma nem tartalmazza

a) a Magyar Honvédség rendelkezési állománya státuszainak számát,

b) a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumban, valamint a  honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeteknél kirendeléssel szolgálatot teljesítő állomány rendszeresített beosztásainak számát,

c) a  különleges jogrendre vonatkozó, hadi állománytáblákban rendszeresített, legfeljebb 20 000 önkéntes tartalékos beosztást.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

4. Hatályát veszti a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 25/2018. (X. 31.) OGY határozat.
Kövér László s. k., az Országgyűlés elnöke
Gelencsér Attila s. k., Szilágyi György s. k., az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője"