Magyar Közlöny 104. szám

Magyar Közlöny 104. szám

A Kormány 1364/2019. (VI. 20.) Korm. határozata a Modern Városok Program keretében megvalósuló egyes beruházások megvalósítása érdekében szükséges forrás-átcsoportosításokról
A Kormány

 1. a Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös felhasználású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásáról és az  ehhez szükséges források biztosításáról szóló 1845/2016.
 (XII. 23.) Korm. határozat 2.  pont a) és b)  alpontjában foglaltak szerint, az  államháztartásról szóló 2011. évi
 CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a  kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér polgári fejlesztésének megvalósításához a  2019. évben szükséges
 1 042 800 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet
 XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 1. Honvédelmi Minisztérium cím, 2. Egyéb HM szervezetek alcím javára, az 1. melléklet szerint; Felelős: pénzügyminiszter Miniszterelnökséget vezető miniszter honvédelmi miniszter Határidő: azonnal