Logisztikusok napja 2010.

Gratulálunk az elismeréshez!
Magyar Katonai Logisztikai Egyesület.

Vezérkarfőnöki csapatzászló-szalagot kapott december elsején a Logisztikusok Napján – a
Kaposváron
Az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred.


Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének és a Honvéd Vezérkar főnökének köszöntő levele a Logisztikusok Napja alkalmából.

Tábornokok, Tisztek, Tiszthelyettesek, Kormánytisztviselők, Közalkalmazottak!

Tisztelettel és elismeréssel köszöntjük a logisztikai szakterületen szolgálatot teljesítő valamennyi hivatásos és szerződéses katonát, kormánytisztviselőt, és közalkalmazottat a Logisztikusok Napja alkalmából.

Jogelőd szervezetük, az egykori Anyagi Technikai Főcsoportfőnökség megalakulásának napján egy olyan szakterület képviselőit köszöntjük, mely szerves részét képezi a katonai szervezetek és a Magyar Honvédség mindennapjainak. Szerteágazó feladataival, tevékenységével beleivódott a napi életünk, a kiképzési foglalkozásaink, gyakorlataink, a katasztrófahelyzetek felszámolása, a laktanyákon belüli és kívüli életünk szinte minden percébe, és jelen van a magyar kontingensek nemzetközi műveleteinek mindennapjaiban.

Nem kis feladat megfelelni a kulcsfontosságú terület által támasztott elvárásoknak a számtalan új kihívás mentén akár a műveleti területen, akár hazai viszonyok között. Mindvégig egy célt szem előtt tartva, hogy a meglévő forrásokból és feltételekkel a legjobb támogatást tudják biztosítani a feladatok végrehajtásához. Mindemellett egyenrangú partnerként kell megfelelni nemzetközi környezetben is, együttműködve más nemzetek logisztikai szakembereivel a szövetségi kötelezettségek teljesítése során, gyakorlatok, többnemzeti műveletek végrehajtása közben.

Tisztelt Hölgyek és Urak!

Önök logisztikai szakemberek az elmúlt években bizonyították szakmai felkészültségüket és elhivatottságukat. A logisztikai szervezetek áldozatos munkával fenntartott képessége biztosítja az ország megbízható védelmét, katonáink korszerű képzettsége és felkészültsége, miként azt a nemzetközi gyakorlat igazolja, más országok haderőihez viszonyítva is kiállja a próbát. Elsődleges küldetésünk, az ország fegyveres védelme maradéktalan biztosításán, valamint az állampolgárok biztonsága garantálásán túl becsülettel teljesítették feladataikat az országhatáron kívül a Balkántól az afganisztáni műveleti területig, megbecsülést szerezve ezzel nemcsak szakmájuknak, de az egész Magyar Honvédségnek és hazánknak a Magyar Köztársaságnak.

Tisztelt Ünneplő Logisztikai Közösség!

Az ünnepi alkalommal köszönetünket fejezzük ki a Magyar Honvédség valamennyi logisztikai szakemberének áldozatos munkájáért. Múltjuk és kiváló teljesítményük kötelezi Önöket, hogy az előttünk álló feladatok végrehajtása során további elhivatottsággal és fegyelemmel teljesítsék kötelességüket, kövessék és ápolják hagyományainkat, magas szintű szolgálattal járuljanak hozzá a Magyar Honvédség küldetése teljesítéséhez, hazánk fegyveres védelméhez, az állampolgárok biztonsága megőrzéséhez.

További munkájukhoz kívánunk Önöknek jó erőt, egészséget és katonaszerencsét, magánéletükben örömet és boldogságot!

Budapest, 2010. december 1-én


Dr. Hende Csaba Dr.

Benkő Tibor vezérezredes