Alelnök

Alelnök

Komondi Márton, az MKLE alelnöke

Az alelnök feladatai:

a)      Végzi az elnöktől kapott feladatokat.

b)      Összehangolja az elnökségi tagok munkáját.

c)      Irányítja az egyesület alapokmányainak (szabályzóinak) kidolgozását, közreműködik azok naprakészen tartásukban.

d)     Előkészíti az éves munkatervben szereplő programokat, beleértve a külső előadókkal, partnerekkel történő előzetes egyeztetéseket.

e)      Irányítja az éves beszámolók elkészítését.

f)       Irányítja az egyesület tagtoborzását.

g)      Irányítja és koordinálja a Logisztikai Szakgyűjtemény működtetését.

h)      Felügyeli az egyesület honlapjának szerkesztését, naprakészségét.

i)        Levezető elnöki feladatot lát el az egyesület közgyűlésein.

j)        Akadályoztatása esetén helyettesíti az elnököt.