Alelnök

Alelnök

Kocsis Lajos ezredes (2021-

Az alelnök feladatai:
a) Végzi az elnöktől kapott feladatokat.
b) Összehangolja az elnökségi tagok munkáját.
c) Irányítja az egyesület alapokmányainak (szabályzóinak) kidolgozását,
közreműködik azok naprakészen tartásukban.
d) Előkészíti az éves munkatervben szereplő programokat, beleértve a külső
előadókkal, partnerekkel történő előzetes egyeztetéseket.
e) Irányítja az éves beszámolók elkészítését.
f) Irányítja az egyesület tagtoborzását.
g) Felügyeli az egyesület honlapjának szerkesztését, naprakészségét.
h) Levezető elnöki feladatot lát el az egyesület közgyűlésein.
i) Akadályoztatása esetén helyettesíti az elnököt.