Honvédelmi Közlöny 9. szám

Honvédelmi Közlöny 9. szám
Tartalomjegyzék
Jogszabályok
241/2019. (X. 16.) Korm. rendelet A Magyar Honvédség által védendő létesítmények kijelöléséről, valamint a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyék köréről és az őrzésükre vonatkozó szabályokról szóló 78/2011. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról 763. o
10/2019. (X. 4.) HM rendelet A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról 763. o.
Határozatok
1570/2019. (X. 4.) Korm. határozat A Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 1525/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat módosításáról 765. o.
Miniszteri utasítások
63/2019. (IX. 26.) HM utasítás Az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás módosításáról 767. o. Államtitkári intézkedések
27/2019. (HK 9.) HM KÁT határozat A 2019. szeptember havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról 769. o. 
28/2019. (HK 9.) HM KÁT határozat A 2019. október havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról 769. o.
Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései 
355/2019. (HK 9.) MH PK szakutasítás A Magyar Honvédség Parancsnoksága és alárendeltségében lévő katonai szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről 769. o.
388/2019. (HK 9.) MH PK szakutasítás A Magyar Honvédségnél folytatott tevékenységek egészségügyi biztosításának rendjéről 769. o.
377/2019. (HK 9.) MH PK intézkedés A 2019/2020. évi influenza szezonban végrehajtandó feladatokról 772. o.
386/2019. (HK 9.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség Parancsnoksága intézményi gazdálkodásának szabályozására 776. o.
Magyar Honvédség Parancsnoksága Főnöki rendelkezése
11/2019. (HK 9.) MHP LGCSF szakutasítás A külföldi szolgálatot teljesítő, valamint a külföldi képzésben részt vevő személyi állomány nemzeti támogatásával összefüggő 2020. évi ellátási normákról és átalány-költségtérítésekről 776. o.
Parancsnoki intézkedések
130/2019. (HK 9.) MH 2. TVE PK intézkedés Csapatkarjelzés rendszeresítéséről 792. o.
1063/2019. (HK 9.) MH 2. KRDD DDPK intézkedés Az MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár rohamlövész karjelzésének rendszeresítéséről 798. o.
Szervezeti hírek
MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítéséről 801. o. 
 
A közlöny az alábbi címen olvasható: