Honvédelmi Közlöny 8. szám

Honvédelmi Közlöny 8. szám

Jogszabályok CXLVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM

211/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

9/2019. (VIII. 30.) HM rendelet Egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
Miniszteri utasítások

58/2019. (VIII. 9.) HM utasítás A Honvédelmi Ágazati Döntési Rendszer bevezetésével és működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról

59/2019. (VIII. 9.) HM utasítás A munkaköri jegyzékekről, az állománytáblákról és a létszámgazdálkodásról

60/2019. (VIII. 9.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek készenléti szolgálatairól szóló 5/2019. (I. 31.) HM utasítás módosításáról

61/2019. (VIII. 30.) HM utasítás A Magyarországon települő NATO Erőket Integráló Elem támogatásáról és annak a honvédelmi szervezetekkel való kapcsolattartásáról, továbbá az adatszolgáltatással és információcserével kapcsolatos feladatokról

717 62/2019. (IX. 12.) HM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről
Államtitkári intézkedések

20/2019. HM KÁT határozat A 2019. augusztus havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

9/2019. (HK 8.) HM KÁT intézkedés A Honvédelmi Minisztérium mint intézmény gazdálkodásáról

10/2019. (HK 8.) HM KÁT intézkedés A Honvédelmi Minisztérium mint intézmény beszerzési szabályzatáról

18/2019. (HK 8.) HM KÁT intézkedés A Honvédelmi Minisztérium képernyő előtti munkát végző személyi állománya éleslátást biztosító eszközzel történő ellátásáról
Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

286/2019 (HK 8.) MH PK parancs A tanfolyamrendszerű másod helikoptervezető-képzés előkészítéséhez és végrehajtásához kapcsolódó feladatokról szóló 50/2017. HVKF parancs módosításáról
290/2019 (HK 8.) MH PK parancs Az AMPLE STRIKE 2019 gyakorlat végrehajtására

294/2019. (HK 8.) MH PK parancs A Kiképzési Program a Magyar Honvédség Önkéntes Területvédelmi Tartalék állomány felkészítésének végrehajtásához című főnökségi kiadvány kidolgozásáról

354/2019. (HK 8.) MH PK parancs A IV. Békeműveleti Együttműködési Tanfolyam előkészítéséről és végrehajtásáról

269/2019. (HK 8.) MH PK szakutasítás Az „Önkéntes területvédelmi tartalékos alegységparancsnoki kézikönyv” című főnökségi kiadvány kiadásáról

285/2019. (HK 8.) MH PK szakutasítás NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

296/2019. (HK 8.) MH PK szakutasítás A ,,Honvédelmi tábor kézikönyv” című főnökségi kiadvány kiadásáról

287/2019. (HK 8.) MH PK intézkedés Egyes NATO egységesítési egyezmények nemzeti bevezetéséről

292/2019. (HK 8.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség Parancsnoksága személyi állománya és a Magyar Honvédség Parancsnokságán szolgáló más katonai szervezetnél beosztást betöltő személyi állomány riasztásáról-kiértesítéséről

297/2019. (HK 8.) MH PK intézkedés A repülőműszaki élelmezési támogatás nomenklatúrájának meghatározására

298/2019. (HK 8.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség belső altisztképzési rendszeréről szóló  248/2019. MH PK intézkedés módosításáról

300/2019. (HK 8.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség katasztrófavédelmi feladatai egészségügyi biztosításának végrehajtásáról

353/2019. (HK 8.) MH PK intézkedés Logisztikus sapkajelvény rendszeresítéséről
Szervezeti hírek MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítéséről