Honvédelmi Közlöny 4. szám

Honvédelmi Közlöny 4. szám

Honvédelmi Közlöny 4. számában többek között - https://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/13/PDF/2019/4.pdf -  az alábbi személyi hírek illetve a logisztikai szakterületet közvetlenül érintő okmányok találhatók: 

 

"A köztársasági elnök 108/2019. (III. 18.) KE határozata altábornagyi előléptetésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4/A. § (1)  bekezdés b)  pontja alapján – a  honvédelmi miniszter előterjesztésére – Mihócza Zoltán vezérőrnagyot 

 2019. március 15-ei hatállyal altábornaggyá előléptetem.

Budapest, 2019. március 6.

  Áder János s. k.,  köztársasági elnök Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. március 8.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,  honvédelmi miniszter"

 

"Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4/A. § (1)  bekezdés a)  pontja alapján – a  honvédelmi miniszter előterjesztésére – Prof. dr. Kovács László ezredest 

 2019. március 15-ei hatállyal dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2019. március 6.

  Áder János s. k.,  köztársasági elnök Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. március 8.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,  honvédelmi miniszter"

 

"A köztársasági elnök 110/2019. (III. 18.) KE határozata vezérőrnagyi előléptetésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4/A. § (1)  bekezdés b)  pontja alapján – a  honvédelmi miniszter előterjesztésére – Fodor Péter dandártábornokot 

 2019. március 15-ei hatállyal vezérőrnaggyá előléptetem.

Budapest, 2019. március 8.

  Áder János s. k.,  köztársasági elnök Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. március 8.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,  honvédelmi miniszter"

 

A köztársasági elnök 111/2019. (III. 18.) KE határozata dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – dr. Venczl László ezredest 2019. március 15-ei hatállyal dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2019. március 8.

  Áder János s. k.,  köztársasági elnök Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. március 8.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,

 

"A miniszterelnök 33/2019. (III. 25.) ME határozata helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 236. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – megállapítom, hogy

dr. Vezekényi Csabának, a  Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkárának e  megbízatása a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 239. § (1) bekezdése alapján történt lemondására tekintettel

– 2019. március 31-ei hatállyal – megszűnik.

  Orbán Viktor s. k.,   miniszterelnök"

 

"A miniszterelnök 38/2019. (IV. 5.) ME határozata helyettes államtitkár kinevezéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, a honvédelmi miniszter javaslatára Németh Gergelyt – 2019. április 1-jei hatállyal – a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkárává kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,  miniszterelnök"

 

"A honvédelmi miniszter 22/2019. (III. 20.) HM utasítása  a repülőgép-üzemanyagot beszerző, tároló, felhasználó és elszámoló honvédelmi szervezetek jövedéki adóraktári tevékenységével kapcsolatos feladatairól, valamint a hajtóanyagok jövedéki adó elszámolásával összefüggő egyéb feladatokról"

 

"A honvédelmi miniszter 23/2019. (III. 20.) HM utasítása  a külföldi szervezetek eszközei magyarországi, valamint a Magyar Honvédség eszközei külföldön végrehajtott üzemanyag-feltöltésének és elszámolásának rendjéről"

 

"A honvédelmi miniszter 26/2019. (III. 29.) HM utasítása  a ruházati illetménynorma 2019. évi összegeinek megállapításáról"

 

"A Magyar Honvédség parancsnokának 129/2019. (HK 4.) MH PK  intézkedése  a tűzvédelmi, a műszaki mentés és a tűzvédelmi kiképzés szabályozásáról"

 

"A Magyar Honvédség Parancsnoksága logisztikai és gazdálkodási csoportfőnökének  3/2019. (HK 4.) MHP LGCSF szakutasítása  a Dassault Falcon 7X típusú nagy hatótávolságú közepes szállító repülőgépek légi üzemeltetési, földi üzembentartási és karbantartási szabályairól"