Hivatalos Értesítő 66.-68. számai

Hivatalos Értesítő 66.-68. számai
Hivatalos Értesítő 66. (332 o.) számában - https://magyarkozlony.hu -  egy PÜ miniszteri közlemény érinti közvetlenül az MH-t:
"A pénzügyminiszter közleménye  a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekről"
 
Hivatalos Értesítő 68. (130 o.) számában - https://magyarkozlony.hu - két HM utasítás található:
"A honvédelmi miniszter 70/2019. (XII. 23.) HM utasítása  a vámeljárás során alkalmazandó NATO okmányok köréről, alkalmazásáról és kibocsátásuk eljárási szabályairól, a katonai csapat- és árumozgásokra vonatkozó vámeljárás különös szabályai végrehajtásának részleteiről, továbbá a katonai vámügyi szerv hatásköréről és illetékességéről"
"A honvédelmi miniszter 71/2019. (XII. 23.) HM utasítása  a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek ellenőrzésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 57/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról"