Hivatalos Értesítő 65. szám

Hivatalos Értesítő 65. szám
A Hivatalos Értesítő 65. számában két HM utasítás található:
"68/2019. (XII. 9.) HM utasítás Az egyes missziók műveleti szabadnapok számának meghatározása szempontjából történő kategóriába sorolásáról szóló 24/2016. (V. 27.) HM utasítás és a béketámogató műveletekben részt vevő állomány külszolgálati ellátmánya megállapításának alapjául szolgáló részletes kategóriába sorolásáról szóló 19/2018. (VI. 27.) HM utasítás módosításáról" 
"69/2019. (XII. 9.) HM utasítás Az ingó vagyontárgyak ideiglenes használatba adásának rendjéről szóló 78/2016. (XII. 29.) HM utasítás és az ingó vagyonelemekkel való gazdálkodásról szóló 74/2017. (XII. 29.) HM utasítás módosításáról"