Hivatalos Értesítő 48., 49. szám

Hivatalos Értesítő 48., 49. szám

Hivatalos Értesítő 48. számában az MH-t közvetlenül érintő dokumentum nem található.

 

A Hivatalos Értesítő 49. számában - https://magyarkozlony.hu - egy HM utasítás található:

"A honvédelmi miniszter 62/2019. (IX. 12.) HM utasítása  miniszteri biztos kinevezéséről
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 22.  § (1)  bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:
1. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 221. §-a alapján dr. Balogh András József ezredest – 2019. augusztus 12. napjától 2021. augusztus 1. napjáig terjedő időtartamra – a honvédelmi igazgatás fejlesztéséért felelős miniszteri biztossá nevezem ki.
2. §  A miniszteri biztos a) irányítja a  honvédelmi szervezeteken belül a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdés b)–d) és g)  pontja, valamint a 2. § (3) bekezdés 4. pontja szerinti feladatokat, b) koordinálja a honvédelmi ágazatot érintő állami légügyi jogszabályok előkészítési feladatait, c) feladata ellátása során a  Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára útján kapcsolatot tart a létfontosságú rendszerelemek, különösen a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek kijelölt vezetőivel, d) koordinálja a honvédelmi ágazat közegészségügyi és járványügyi feladatait, valamint javaslatot tesz a katonai hatósági feladatrendszer egyes elemeinek megújítására.
3. §  A miniszteri biztos a 2. § szerinti kapcsolatfelvételről és az általa tett intézkedésekről tájékoztatja a honvédelmi minisztert és a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárát.
4. §  A  miniszteri biztos a  2.  § szerinti feladatainak ellátása érdekében valamennyi érintett honvédelmi szervezet vonatkozásában közvetlen kapcsolattartásra, egyeztetésre, adatok bekérésére jogosult.
5. §  A miniszteri biztos a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (9) bekezdése alapján a Ksztv. 38. § (6) bekezdésében meghatározott, Kit. szerinti díjazás alsó határának 25%-ára, valamint az ott megjelölt juttatásokra jogosult.
6. §  A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában a Kit. 22. § (3) bekezdése szerinti titkárság nem segíti.
7. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. augusztus 12. napjától kell alkalmazni.
  Dr. Benkő Tibor s. k.,  honvédelmi miniszter"