Hivatalos Értesítő 38. szám

Hivatalos Értesítő 38. szám

A hivatalos Értesítő 38. számában - https://magyarkozlony.hu - egy dokumentum MH relevanciájú:

"A Hadigondozottak Közalapítványa alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)"