Hivatalos Értesítő 37. szám

Hivatalos Értesítő 37. szám

A Hivatalos Értesítő 37. számában -https://magyarkozlony.hu - három HM utasítás és egy alapító okirat található:

"A honvédelmi miniszter 44/2019. (VI. 20.) HM utasítása  a honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységéről és szabályzatairól"

"A honvédelmi miniszter 45/2019. (VI. 20.) HM utasítása  a KEHOP-1.6.0-15-2016-00003 számú, a Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése című európai uniós projekt keretében beszerzett és felújított eszközök és készletek felhasználásra kijelölt honvédelmi szervezetek részére történő átadásának feladatairól, továbbá azok használatának egyes szabályairól"

"A honvédelmi miniszter 46/2019. (VI. 20.) HM utasítása  a Honvédelmi Minisztérium felsőszintű vezetői és munkaértekezleteinek rendjéről szóló  21/2019. (III. 20.) HM utasítás módosításáról"

"A Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány Alapító Okirata"