Hivatalos Értesítő 2. szám

Hivatalos Értesítő 2. szám
A Hivatalos Értesítő 2. számában (103 o.) - https://magyarkozlony.hu - egy HM utasítás:
 A honvédelmi miniszter 1/2020. (I. 16.) HM utasítása az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás módosításáról A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:
1. § Az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás 1.  § (1)  bekezdésében, 2.  §-ában, 4.  § (1)  bekezdésében, 5.  § (1)  bekezdésében, 5/A.  § (1)  bekezdésében, 5/B.  §  (1)  bekezdésében, 5/C.  § (1)  bekezdésében, 5/E.  § (1)  bekezdésében és 5/F.  § (1)  bekezdésében a „2019. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2020. december 31-ig” szöveg lép. 2. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
Dr. Benkő Tibor s. k., honvédelmi miniszter