Hivatalos Értesítő 12. szám

Hivatalos Értesítő 12. szám

A Hivatalos Értesítő 12. számában (80 o.) - https://magyarkozlony.hu - egy HM és egy PM utasítás található:

  "A honvédelmi miniszter 11/2020. (III. 12.) HM utasítása a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének feladatairól, az azokkal történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások biztosításának egyes kérdéseiről szóló 35/2019. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról" 

  "A pénzügyminiszter 7/2020. (III. 12.) PM utasítása a honvédelmi költségvetést és annak finanszírozását felügyelő, döntés-előkészítési feladatokat ellátó munkacsoport létrehozataláról"