Elnök

Elnök

Dr. Keszthelyi Gyula ny. mk. ddtbk., az MKLE elnöke (2013-

Az elnök feladatai

a)      Törvényesen képviseli az egyesületet.

b)      Kapcsolatot tart az együttműködő szervezetekkel.

c)      Tevékenysége során a közgyűlés határozata szerint jár el.

d)     Tisztjét társadalmi munkában látja el.

e)      Távolléte esetén az alelnök helyettesíti, 3 hónapot meghaladó akadályoztatás esetén a teljes körű helyettesítéséhez a közgyűlés határozata       szükséges.

f)       Bármikor összehívhatja a közgyűlést és az elnökségi ülést.

g)      Harmadik személlyel szerződést köthet.

h)      Gyakorolja az az egyesületet terhelő kötelezettség vállalási jogot.

i)        Vezeti az elnökségi üléseket.

j)        Aláírja a közgyűlésről és elnökségi ülésről készített jegyzőkönyveket és határozatokat.

k)      Irányítja az egyesület működését.

l)        Gyakorolja az utalványozási jogkört,

m)    Ellenőrzi a pénztárkönyvet, az egyesület okmányait, ügyvitelét, a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok betartását.