Titkár

Titkár

Bakó Antal ny. mk. ezds., Az MKLE titkára

A titkár feladatai:

a)      Koordinálja az egyesület folyamatos működését.

b)      Tájékoztatja a tagokat az egyesület munkájáról.

c)      Előkészíti az elnökség üléseit, vezeti az elnökségi ülések jegyzőkönyveit, biztosítja működését, gondoskodik a határozatok végrehajtásáról.

d)     Naprakészen tartja és vezeti:

-        az egyesület irományait (közgyűlési jegyzőkönyvek, elnökségi ülések napirendjei, a külső partnerekkel folytatott levelezéseket);

-        az egyesület vagyonnyilvántartását;

-        a tagnyilvántartását.

e)      Elkészíti a tagsági igazolványokat.

f)       Bevételezi az egyesület által beszerzett és támogatóktól átvett tárgyi eszközöket.

g)      Kezeli az egyesület iratait, a hivatalos pecséteket és gondoskodik azok megőrzéséről.

h)      Vezeti a határozatok tárát, vagy őrzi a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyveket.

i)        Akadályoztatása esetén helyettesíti a gazdasági felelős elnökségi tagot.