2020/1-2. szám

Téma Szerző Cím
Címlap Szerkesztőség Címlap
Előlap Előlap
Impresszum Impresszum
Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék
Elmélet Ocskay István A harckocsifegyverzettel rendelkező lánctalpas harcjárművek megjelenése a világ hadseregeiben és ezek lehetséges logisztikai illeszthetőségi problémái az MH jelenlegi rendszerébe
Elmélet
 
László Viktória Előrejelzések 2050-ig a népességnövekedés és annak várható jövőbeni következményeiről
Kovács Gergely A kiterjesztett valóságalapú technológia alkalmazásának lehetőségei és korlátai a védelem és a polgári logisztika területein
Kerényi Levente, Tóth Bence Alternatív vasúti útvonalak minősítése a Magyar Honvédség szállítási feladatainak ellátásában
Major Milán Az orosz hadiipar és az új orosz állami fegyverzeti program
Domán László Helikopterek túlélőképességét befolyásoló tényezők elemzése
Szajkó Gyula, Fábos Róbert Gondolatok a katonai ellátási lánc fejlesztési lehetőségeiről
Szaklogisztika Horváth Lívia Körkép a katonai élelmezésről
Kónya János, Kulcsár Klaudia Results and design process of fixing points of a custom- made subperiosteal implant used in dentistry based on technological possibilities and empirical experiences
Szaktörténet Horváth Zoltán A védelmi tartalékolás története, jogszabályi alapjai, a tartalékok típusai és rendeltetése I. rész
Kiképzés-felk. Kátai-Urbán Maxim Veszélyesáru-raktárak környezeti kockázatainak kezelése II. rész
Lévai Zsolt A vasúti alágazat jelenkori kapcsolódása a közlekedési támogatás rendszeréhez
Terék Tamás Lőszer- és robbanóanyag-tároló katonai objektumok veszélyességi besorolásának jogszabályi követelményei, belső védelmi terve
Tájékoztató – Információ Szerkesztőség Dr. Molnár László nekrológja
Könyvszemle Kiadvány és könyvismertető
Tájékoztató – Információ Hírek, események