2016. évi Különszám

Téma Szerző Cím
Címlap Szerkesztőség Címlap
Előlap Előlap
Impresszum Impresszum
Előszó Előszó
Szaklogisztika Baráth István Nyitó beszéd a konferencia plenáris ülésén
Ábrahám Aranka A logisztika és a környezetvédelem kapcsolata kiképzési rendezvények tervezése és végrehajtása során
Balajti István, Hajdú Ferenc Rádiólokátor-fejlesztés és -gyártás Magyarországon a II. világháború alatt és közvetlenül a háborút követő években
Bimbó István, Rusai-Endrész Aranka A kézi páncélelhárító fegyverek fejlődése a II. világháború alatt, különös tekintettel a páncéltörő puskákra
Engler Ádám A közúti veszélyes áru szállítás ellenőrzésének tapasztalatai, azok adaptálásának lehetőségei a katonai közúti veszélyes anyag szállítás fejlesztése érdekében
Erdődi Zsolt Béla Az MH telepíthető katonai tábor rendszerének kialakítása és fejlesztésének lehetőségei
Szaklogisztika Fábos Róbert A katonai közúti szállító gépjárművek szállítási teljesítmény-nyilvántartásának ellenőrzéséből nyerhető költségmegtakarítás
Gyarmati József, Gávay György A harctéri körülmények között végzett logisztikai támogatási tevékenység védelmének aktuális igénye és a fejlesztés lehetőségei
Hegedűs Ernő A magyar katonai motorkerékpár- és aggregátorfejlesztés és -gyártás történeti áttekintése, különös tekintettel a szükséges belsőégésű motorok gyártására és a haditechnikai intézetnél zajló fejlesztésekre (1927-1954)
Hegedűs Ernő Az UH–1 többfeladatú helikopter fejlesztésének története és korszerűsítésének lehetőségei
Horváth Attila Szempontok a katonai közlekedési rendszer védelemigazgatási és nemzetgazdasági kapcsolatrendszeréről
Horváth Balázs Zsigmond Az USA szárazföldi haderő szállítmányozási hadtestének műveletei a II. világháborúban
Szaklogisztika Kelemen Ferenc Kis és közepes hadibeszállítók tevékenysége a századfordulótól 1918-ig
Klein János A vezetési pontok logisztikai ellátása
Lakatos Péter Közszolgálat – fenntarthatóság – logisztika Egy egyetemi kutatóműhely eredményei, tanulságai és jövőbeni tervei 
Mészáros Gábor Új személyi felszerelések
Nyitrai Mihály Műveleti logisztika Afganisztánban
Nyitrai István, Szászi Gábor Csapatmozgások engedélyezésének és végrehajtásának sajátosságai a magyar honvédségben
Szaklogisztika Pellek Sándor A katonaorvosi képzés kérdései a NATO szövetségi rendszerében
Sári Gábor A logisztikai altiszt- és zászlósképzés alakulása a logisztikai tisztképzés tükrében
Sebők István Különböző lövedéktípusok repeszhatása a célban
Szászi Gábor A nemzeti közlekedési infrastruktúra - a fejlesztési stratégiában meghatározott fejlesztési célok katonai aspektusai
Szeker László Az Altman-féle "Z"-modell lehetséges alkalmazása a pénzintézeti csődelőrejelzésben
Szikszó László Az anyagmozgató képesség aktuális helyzete a magyar honvédségben, fejlesztésének lehetséges irányai
Szaklogisztika Taksás Balázs Az Európai Unióban (és ezen belül Magyarországon) kibontakozó gazdasági trendek kihatása a védelmi kiadások és képességek fejlesztésére
Tar Csaba A létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmének jogi szabályozása 
Végvári Zsolt A katonai aggregátorfejlesztés és -gyártás történeti áttekintése, különös tekintettel a villamos forgógépek magyarországi gyártására 1927-1954 között