2013/1. szám

Téma Szerző Cím
Előszó Dr. Horváth Attila Dr. h.c. Ungvár Gyula DSc, ny. mk. altábornagy (1931-2013)
Elmélet
 
Dr. Gáspár Tibor 20 éves a Katonai Logisztika folyóirat 
Simon Attila Korszerű projektmenedzsment módszerek és alkalmazásuk lehetőségei a hadfelszerelés fejlesztésben 
Vezetés és szervezés Derzsényi Attila Keretmegállapodásos eljárás alkalmazása a honvédségi ellátásban 
Horváth Zoltán A HUNOR Hivatásos Katasztrófavédelmi Mentőszervezet logisztikai támogató rendszerének kialakítása, feladatai, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ szerepe a megvalósításban 
Kun Szabó István A korszerű helikopterek alkalmazásának egyes kérdései napjainkban 
Szaklogisztika Dr. Turcsányi Károly, Dr. Hegedűs Ernő A nagy távolságú (stratégiai) légi szállítás perspektivikus kérdései II. rész 
Szaktörténet Dr. Gáspár Tibor Fejezetek a Fegyverzeti Szolgálat és jogelődei történetéből IV. rész 
Dr. Lontai Lajos, Dr. Földes Ferenc A Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal valamint jogelődjeinek története III. rész 
Hennel Sándor, Ozsváth Sándor Légijárművek mentőberendezései és azok jövőbeni fejlesztési irányai 
Ozsváth Sándor Szovjet katonai kiképző repülőgépek rendszeresítése és üzembentartása az MN és az MH repülőcsapatainál az ötvenes évektől napjainkig I. rész 
Pap Péter Erőltetett fegyverzettechnikai fejlesztés 1945-1951
Folyóirat- és könyvszemle Szerkesztőség Folyóirat- és könyvszemle
Tájékoztató-Információ Tájékoztató-Információ
E lapunk szerzőiről E lapunk szerzőiről
E lapunk lektorairól E lapunk lektorairól