2012/4. szám

Téma Szerző Cím
A VÉDELMI LOGISZTIKA ELMÉLETE Dr. Turcsányi Károly Logisztika az akadémiai tudományos közéletben - Megalakult az MTA logisztikai osztályközi állandó bizottsága 
A VÉDELMI LOGISZTIKA VEZETÉSE ÉS SZERVEZÉSE Derzsényi Attila Gépjárműjavítás és kapcsolódó alkatrész beszerzés aktuális kérdései
Sári Gábor Összefoglaló „A katonai logisztika időszerű kérdései - A haderő és képességfejlesztés irányai és lehetőségei” tárgyú logisztikai tudományos-szakmai konferenciáról 
VÉDELMI SZAKLOGISZTIKA Babusa Mihály, Bianki Dániel Különleges STOL és WIG amfíbia 
Dr. Turcsányi Károly, Dr. Hegedűs Ernő A nagy távolságú (stratégiai) légi szállítás perspektivikus kérdései I. rész 
Kucsma András A stratégia légi szállítási képesség program befogadó nemzeti támogatásának tapasztalatai
Restás Ágoston A 2010-ik évi észak-magyarországi árvizek logisztikai tapasztalatai 
Sebők István A 9 mm GLOCK-17 pisztoly ellenőrzése és karbantartása fokozott igénybevétel esetén
SZAKTÖRTÉNET Dr. Lontai Lajos, Dr. Földes Ferenc A Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal valamint jogelődjeinek története II. rész 
Dr. Gáspár Tibor Fejezetek a Fegyverzeti Szolgálat és jogelődei történetéből III. rész 
Széll László Hat évtizede a katonai repülés szolgálatában. Az MH Légijármű Javítóüzem szerepe a repülőtechnika üzembentartásában II. rész
Folyóirat- és könyvszemle Szerkesztőség Folyóirat- és könyvszemle
Tájékoztató-Információ Tájékoztató-Információ
E lapunk lektorairól E lapunk lektorairól
E lapunk szerzőiről E lapunk szerzőiről