2012/1. szám

Téma Szerző Cím
Előszó Dr. Hajdú Ferenc Dr. Hajdú Ferenc: Előszó
A VÉDELMI LOGISZTIKA ELMÉLETE Cservenyi Dóra Az ellátási lánc információs rendszereinek integrációs pontjai II.
Dr. Dr. Bencsik István, Dr. Kovács Ferenc, Pogácsás Imre A logisztikai támogatási rendszer korszerűsítésének valós lehetőségei a korszerű üzleti folyamatok tükrében 
Széll László Az üzembentartás alapkérdései a polgári és a katonai szakirodalom tükrében
Vauver Viktor A NATO műveleti logisztikai lánc menedzsment II.
A VÉDELMI LOGISZTIKA VEZETÉSE ÉS SZERVEZÉSE Derzsényi Attila Honvédelmi célú beszerzésről közérthetően II.
Gyöngyösi Ferenc, Mészáros Sándor A HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal Haditechnikai Intézet minőségirányítási rendszerek tanúsító tevékenységével kapcsolatos szervezeti kockázatelemzése
Sári Gábor A logisztikai tisztek oktatási – képzési – kiképzési - felkészítési rendszere a követelmények differenciálódásának függvényében 
VÉDELMI SZAKLOGISZTIKA Fekete Róbert Kézi lőfegyver kiválasztása a Honvéd Koronaőrség részére 
Hennel Sándor Többfeladatú könnyű repülőgép katonai alkalmazásának gazdaságossági vizsgálata 
Méhes Lénárd Kis- és közepes hatótávolságú pilóta nélküli légijárművek gyártása és üzemeltetése Magyarországon I. 
SZAKTÖRTÉNET Dr. Turcsányi Károly, Dr. Hegedűs Ernő A napóleoni haderő manőverező hadviselése III. 
Folyóirat- és könyvszemle Szerkesztőség Folyóirat- és könyvszemle
Tájékoztató-Információ Tájékoztató-Információ
E lapunk lektorairól E lapunk lektorairól
E lapunk szerzőiről E lapunk szerzőiről